• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TEZKİREÇİLER XANEDANI
Az?rbaycan t?zkir?çiliyi dedikd? az?rbaycanlı mü?llifl?rin türk v? fars dill?rind? yazdıqları t?zkir?l?r n?z?rd? tutulur. Az?rbaycan t?zkir?çiliyi d? Osmanlı t?zkir?çiliyi kimi XVI ?srd?n etibar?n Herat t?zkir?l?rinin t?siri altında yaranıb inkişaf etmişdir. Z?ngin inkişaf yolu keçmiş Az?rbaycan t?zkir?çiliyi indiy? kimi sistemli v? n?z?ri t?dqiqatdan k?narda qalmışdır. Az?rbaycan t?zkir?çil?rinin q?l?m? aldığı 46 t?zkir?d?n 8-i Az?rbaycan türkc?sind? n?şr olunmuşdur. Az?rbaycan t?zkir?l?rini yazıldığı dövr v? m?kana gör? sisteml?şdir?n zaman Az?rbaycanlı mü?llifl?r t?r?find?n XVI ?srd? 4, XVII ?srd? 2, XVIII ?srd? 5, XIX ?srd? 22, XX ?srd? 12, XXI ?srd? is? 1 t?zkir?nin yazıldığı m?lum olmuşdur. Onlar öz t?zkir?l?rini ?rd?bil, T?briz, İsfahan, Şamaxı, L?nk?ran, Şuşa, Kütahya, Heyd?rabad, M?kk?, Bakı v? s. kimi müxt?lif coğrafi ?razil?rd? q?l?m? almışlar. Az?rbaycan t?zkir?l?ri ist?r dil öz?llikl?ri, ist?r t?rtib üsulu v? ist?rs? d? m?zmun etibaril? orijinaldır. Bu t?zkir?l?ri dil baxımından d?y?rl?ndir?rk?n 5 qrupda t?snif etm?k mümkündür: a) t?hkiy? hiss?si Türkc? yazılan v? yalnız Türkc? şeirl?rd?n nümun?l?ri ?hat? ed?n t?zkir?l?r; b) t?hkiy? hiss?si türkc? olan, h?m türkc?, h?m d? Farsca şeirl?rd?n örn?kl?rin verildiyi t?zkir?l?r; c) h?m t?hkiy? hiss?sinin, h?m d? poeziya nümun?l?rinin iki dild? (türkc? v? farsca) yazıldığı t?zkir?l?r; d) t?hkiy? hiss?si fars dilind? q?l?m? alınan, h?m fars, h?m d? türkc? nümun?l?rin t?qdim olunduğu t?zkir?l?r; e) h?m t?hkiy? qismi, h?m d? şeir nümun?l?ri farsca olan t?zkir?l?r. Az?rbaycan t?zkir?l?rini ?hat? etdikl?ri coğrafiyaya gör? üç növ? – ümumş?rq, ümumaz?rbaycan v? m?h?lli t?zkir?l?r? ayırmaq mümkündür. Az?rbaycan t?zkir?l?ri b?hs etdikl?ri zamana gör? mü?yy?n zaman dilimini ?hat? ed?n t?zkir?l?rd?n v? zaman m?hdudiyy?ti qoyulmayan t?zkir?l?rd?n ibar?tdir. Az?rbaycan t?zkir?çil?ri öz ?s?rl?rind? m?lumat verdikl?ri şairl?ri t?b?q?, ?lifba, coğrafi, xronoloji prinsipl?r? gör? t?qdim etmişl?r. B?zi t?zkir?çil?rimiz ?d?bi nümun?l?rin janrlarına gör? öz t?zkir?l?rini t?rtib etmişl?r. Sistemsiz q?l?m? alınmış t?zkir?l?rimiz? d? rast g?lm?k mümkündür. Az?rbaycan t?zkir?l?rinin b?zil?rinin mü?llifl?ri şah¬za¬d?¬l?r¬dir. Bel? ki, F?t?li şahın oğulları v? n?v?l?ri olan Qacar şahzad?l?ri t?r?find?n bir sıra şü?ra t?zkir?l?ri q?l?m? alınmışdır. Qacarlar ?sl?n Az?rbaycan türkl?rind?n olub, t?xmin?n 130 il boyunca İranda şahlıq etmişl?r. Apardığımız araşdırmalar n?tic?sind? dey? bil?rik ki, dig?r türk xalqlarında bir n?slin nümay?nd?l?rinin t?zkir? yazma ?n?n?si olmamışdır. 9 Qacar şahzad?si (Mahmud mir¬z?, Seyfüddövl? Sultan M?h?mm?d Ta¬ğı, B?hm?n mirz?, Hülaku mir¬z?, Xudaverdi xan, M?¬h?mm?d Bağır xan, Heyd?rqulu mir¬z?, M?h?mm?dqulu mir¬z?, ?li Rza mirz?) farsca 11 t?zkir? q?l?m? alaraq t?zkir?çilik tarixini z?nginl?şdirmişl?r. Hazırkı m?qal?d? xronoloji prinsip ?sasında onların t?zkir?l?ri haqqında m?lumat ver?c?yik.

Anahtar Kelimeler
t?zkir?, Qacarlar, Az?rbaycan türkl?ri, farsca, XIX ?sr.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri