• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ATTİLÂ İLHAN’IN BEN SANA MECBURUM KİTABINDAKİ ŞİİRLERİNDE MEKÂN ALGISI
Öz Mekân-insan ilişkisi, mimariden felsefeye, psikolojiden fenomenolojiye kadar uzanan geniş bir sahada incelenmektedir. Mekânın birçok alanda inceleme nesnesi olması, mekânın çok boyutlu bir yapıya sahip olmasındandır. Özellikle de modern bireyin dünyasında önem kazanan mekân olgusu, salt fiziksel sınırlarıyla değil, kültürel, sınıfsal, siyasal, ruhsal işlevleriyle birlikte değerlendirilmeyi gerektirmiştir. Böyle bir değerlendirmenin yapılabileceği alanlardan birisi de edebiyattır. Çünkü edebî metinde mekânın çok boyutlu yapısı izlenebilmekte, mekân-insan ilişkisine dair çıkarımlar yapılabilmektedir. Mekânın algıyla nasıl yeni anlamlar kazandığı, nasıl yeniden yorumlanıp bazı duygu, düşünce ve ruhsal durumların göstergesi olabileceğini edebiyatla keşfetmek mümkündür. Nitekim bu noktada da birçok çalışma yapılmış, mekânın algısal düzlemde ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Modern Türk edebiyatında da yazar ve şairler insanı mekândan bağımsız düşünmemiş, insanın mekâna mekânın da insana olan etkisini ön plana çıkarmışlardır. Mekân sadece bir yer olmaktan ve tek boyutlu yapısından çıkmış, bireysel duyuş, kavrayış ve ruhsal durum çerçevesinde değişebilen algısal mekâna dönüşmüştür. Bu çalışmada da Attilâ İlhan’ın Ben Sana Mecburum kitabında topladığı şiirlerinde kullanılan mekân öğeleri, algısal mekân bağlamında incelenmiş, mekân-insan ilişkisinin şairin poetik yaklaşımındaki önemine dair değerlendirmeler yapılmıştır. Dört başlık altında yapılan bu inceleme, şairin kitabındaki tematik sınıflandırmaya paralel olarak yapılmıştır. Kitaptaki her bir bölüm kendi içerisinde değerlendirilmiş, mekân öğesi bölümün temasıyla ilişkilendirilerek incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Attilâ İlhan, Şiir, Mekân-İnsan İlişkisi, Ben Sana Mecburum

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri