• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


IVAN GONÇAROV’UN OBLOMOV VE YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN KİRALIK KONAK ADLI ESERLERİNDE DOĞU – BATI İKİLEMİNİN İRDELENMESİ
Bu çalışmada Rus yazar Ivan Gonçarov’un Oblomov adlı eseriyle, edebiyatımızın önemli isimlerinden Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Kiralık Konak adlı romanları, Doğu-Batı ikileminden hareketle, sosyolojik açıdan karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Söz konusu çalışmada, modernleşme/Batılılaşma süreçlerine giren Rus ve Türk toplumunda göze çarpan zıtlıklar ele alınacak, karakterler ve toplumsal yapı üzerinden belirlenen eserlerde Rus ve Türk toplumlarında Batılılaşmanın nasıl karşılık bulduğuna değinilecektir. Tarihsel süreçte gerek coğrafi gerekse iktisadi manada Doğu’da kalan Rus ve Türk toplumlarının, Avrupa’yı ya da daha klasik manada Batı’yı yakalamanın yolu olarak Batılılaşmayı tercih ettikleri söylenebilir. Bu nedenle çalışmada Batılılaşmayla aynı anlamda kullanılan modernleşme konusu üzerinde de durulmuş ve eserlere modernleşme düşüncesinin nasıl yansıdığı, olumlu ya da olumsuz çağrışımlarının ne şekilde oluşturulduğu analiz edilmeye çalışılmıştır. Modernleşme kavramının eserlerdeki incelenmesinde üzerinde durulan temel noktalar, Doğu ve Batı’yla özdeşleştirilmesi mümkün karakterler, bu karakterlerle ve daha üst başlıkta toplumla ilişkilendirilen kıyafetler, tercih edilen mekânlar olarak sıralanabilir. Çalışmanın sonucunda Oblomov romanında Batı’nın olumlu yönlerinin ağır basması ve Batı’nın üstünlük vasfının işlendiği gözlemlenmişken, Kiralık Konak romanında Batı yanlış Batılılaşma ve ‘züppeleşme’ kavramları üzerinden olumsuz bir şekilde işlendiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Modernleşme, Doğu-Batı, gelenek, yenilik, Batılılaşma

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri