• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


BİR BALKAN ŞAİRİ NİHÂNÎ (NACAK FÂZIL)’NİN DÜNYA ALGISI VE DİNÎ- TASAVVUFİ ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER
Türk kültür ve medeniyetinin bir aynası olan klasik Türk edebiyatında dinî-tasavvufi şiirlerin yeri ve önemi yadsınamaz. Bu edebiyatın temel kaynaklarından olması hasebiyle başta ayetler olmak üzere hadislere, dinî kaynaklı diğer sözlere ve tasavvuf terminolojisine divan şairleri çokça rağbet göstermiştir. Bu şairlerden biri de Arnavut asıllı bir Balkan şairi olan Nihânî (Nacak Fâzıl)’dir. Nihânî’nin divanının neredeyse tamamı dinî- tasavvufi şiirlerle doludur. Bu bakımdan Nihânî’nin, tasavvufi şiirlerine tahmisler yazan şair Medhî örneğinde olduğu gibi başka şairlere de tesir ettiği görülmektedir. Nihânî’nin dinî-tasavvufi şiirlerinde en çok ele aldığı kavram ise “dünya” kavramıdır. Bu bakımdan çalışmamızda öncelikle şair hakkında kısa bir bilgi verilecek, ardından ilk olarak şairin dünya algısı ve varlığa bakış açısı şiirlerinden örnekler verilerek değerlendirilmeye çalışılacaktır. Sonrasında şairin vahdet-kesret anlayışı bağlamında tek/fert olma, gerçek marifet sahibi olma, Allah’tan başka kimseye minnet etmeme ve gönül yapma, alçak gönüllü olma gibi konulardaki fikirleri üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır. Söz konusu değerlendirmeler beş ana başlıkta sunulacaktır. Dünya algısının değerlendirilmeye çalışılacağı ilk başlık içerisinde de öncelikle alt başlıklar hâlinde dünyanın özellikleri sıralanacak ve ara başlıklarla bu özelliklere karşı yapılması tavsiye edilenler verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk şiiri, Balkan Şairi, Nihânî (Nacak Fâzıl), dünya, din, tasavvuf.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri