• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


KÜLTÜREL MİRAS ÖGELERİNİN GENÇ KUŞAKLARA AKTARILMASINDA TİYATRAL DANSIN ROLÜ: “BİZİM YUNUS” ÖRNEĞİ
Yunus Emre’nin hem dünya beşeriyetine ortak bir değer olarak takdim edilmesi hem de ülkemizde bir kez daha hatırlanması amacıyla vefatının 700. yılında 2021 yılı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınarak 2021 yılının "Bizim Yunus" yılı olarak anılması ve mirasının yaşatılması amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışmada “2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı” etkinlikleri kapsamında öncelikle Yunus Emre’nin yaşadığı dönemi yansıtan halk dansları, kostüm, müzik ve yaşam biçimi derlenmiş ardından geleneksel ve modern sahne teknikleri kullanılarak “Bizim Yunus” isimli tiyatral dans gösterisi hazırlanmıştır. Hazırlanan bu gösteri ile birlikte hem kültürel mirasın korunması hem de bu mirasın genç kuşaklara aktarılmasında tiyatral dansın ve sahne sanatlarının nasıl bir önemi ve rolü olduğunu ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler “Bizim Yunus” tiyatral dans gösterisini izleyen ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden seyircilerden toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 24 programı kullanılarak betimsel analiz, faktör analizi, ki-kare ve t-test One way ANOVA testi uygulanarak elde edilen bulgular ve sonuçlar ilgili başlıklar altında verilmiştir. Ayrıca hazırlanan bu gösteri ile tiyatral dans gösterisinin yapısal özelliklerinin tasavvufi ögeleri içeren bir gösteriyi etkinlik deneyimi özelinde ele alarak genç kuşaklar üzerindeki etkinliğinin ne olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Böylece bir inanç sistemi içerisinde tasavvufi düşüncelerin simge, söz, eylem, kişileştirme, dans ve müzikle nasıl görünür kılındığı tiyatral dans bağlamında bu durumun seyircilere etkin bir biçimde aktarılmasının nasıl mümkün olacağı ortaya konmuştur. Bu yönüyle çalışmanın bulgu ve sonuçlarının ilgili alandaki araştırılması gereken konulara ışık tutması ve literatürde oldukça az çalışılan bu alanlara katkı sunması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kültürel miras, tiyatral dans, tasavvuf, etkinlik deneyimi, Yunus Emre.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri