• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


MUHAMMED B. ALİ. B. MUHAMMED ŞEBÂNKÂREÎ’NİN “MECMAU’L-ENSÂB Fİ’T-TEVÂRÎH” ADLI ESERİ
İranlı şair ve tarihçi Muhammed b. Ali. b. Muhammed Şebânkâreî tarafından yazılan Mecmau’l-Ensâb adlı eser, yazıldığı dönem ve içerdiği bilgiler bakımından çok önemli ve güvenilir bir eserdir. Eserimiz genel bir tarih kitabı olup insanlığın, yıldızların ve tabiatın yaratılış hikâyeleriyle başlar. Eserde İslam öncesi İran hükümdarları tarihî anlatıldıktan sonra İskender ile eski Yemen ve Irak krallarının ardından İslami dönemde özellikle müellifin memleketi Kirman, Hürmüz ve Yezd bölgelerinin yöneticileriyle ilgili önemli bilgiler verilir. Sadece bölgede var olan devletler değil aynı zamanda Abbâsî halifelerine bağlılıkları sebebiyle, onlar hakkında da bilgilere ulaşmakta mümkündür. Mecmau'l-Ensâb, Alp Tegin ile başlayan ve Hüsrev Şah'ın Alâeddin Gûri tarafından ortadan kaldırılmasına kadar gelen Gazneliler tarihî hakkında ayrıntılı ve orijinal bilgiler içermesi, Gazneliler’in kurucusu Sebük Tegin’in kendi hayatının ilk dönemlerini anlattığı ve oğlu Mahmud’a öğütler verdiği Pendnâme’nin metnini ihtiva eden tek eser olması bakımından büyük önem taşır. Şebânkâreî, Sebük Tegin’in Zabülistan’da Türkler arasındaki ikta sisteminin düzenlenmesini anlattığı bölümde özgün açıklamalara yer verir. Eser, aynı zamanda güney Fars bölgesindeki (Şebânkâre) mahalli hânedanlar hakkında bilgi içeren ilk tarih kitabıdır. Eser, İslam devletlerinde meydana gelen olayların yanı sıra bu bölgenin iktisadi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilgili bilgiler vermekle kalmayıp, diğer milletlerin gelenekleri ve inançları hakkında da önemli bilgiler içermektedir. Bu değerli eserin millî tarihîmiz açısından bir eksikliği daha gidermesi adına Saffârîler, Sâmânîler, Gazneliler, Deylemler, Selçuklular, Gurlular, Bâtınîler ve Hârizmşahlar ile ilgili ilk dokuz bölümünü Farsçadan Türkçeye çevirdikten sonra, konuyla ilgili diğer eserlerle karşılaştırıp eserin değerlendirmesini yapmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler
Saffârîler, Sâmânîler, Gazneliler, Deylemler, Selçuklular, Gurlular, Bâtınîler, Hârizmşahlar

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri