• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ NURİ ARLASEZ KOLEKSİYONU 263 NUMARADA MECMÛATÜ'L-EŞÂR ADIYLA KAYITLI ŞİİR MECMUASI ve FİRÂKÎ MAHLASLI ŞİİRLER
Mecmualar, edebiyat sahasındaki çalışmalar açısından oldukça önemli eserler arasındadır. Bu eserler vasıtasıyla ünlü şairlerin mevcut dîvânlarında yer almayan şiirleri ile edebiyat tarihimizde adı daha önce duyulmamış şairler ve şiirlerine de ulaşmamız mümkündür. Bunların yanısıra mecmualar, yazıldıkları dönemin edebî beğenisi ve birtakım sosyokültürel özelliklerini yansıtması dolayısıyla, gerek Türk edebiyatı gerekse Türk kültürü ve tarihi açısından da oldukça önemlidir. Makalede Süleymaniye Kütüphanesi Nuri Arlasez Kataloğu’nda 263 numarada Mecmû‘atü’l-Eş‘âr adıyla kayıtlı olan şiir mecmuası dış özellikleri, muhtevası ve bazı dil özellikleri açısından tanıtılmıştır. 70 varaktan oluşan mecmua, genellikle 16. yüzyılda yaşamış şairlerin şiirlerinden oluşmaktadır. Bu şairler ve kullandıkları nazım şekilleri ile mecmuadaki şiirlerin bahir ve kalıpları tablolar vasıtasıyla belirtilmiştir. Ardından çalışmamızın önemli bir bölümünü temsil eden, mecmuadaki Firâkî mahlaslı şiirlere yer verilmiştir. Bu şiirler vezinleriyle birlikte, mecmuadaki varak sıra numarasına göre verilmiştir. Şiirlerin mecmuadaki varak ve şiir numarası, ilgili şiirin altında parantez içinde verilmiştir. Bu çalışmada amaç, mecmuaların edebiyat tarihimiz açısından önemini vurgulamak ve pek çok değerli şairimizin değerli eserlerinin gün yüzüne çıkarılması doğrultusunda gelecekte yapılacak yeni çalışmalara ışık tutabilmektir.

Anahtar Kelimeler
Türk edebiyat tarihi, Süleymaniye Kütüphanesi, Mecmua, Şiir, Firâkî.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri