• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AŞKIN YAKICILIĞINDAN AKLIN AYDINLIĞINA: TANZİMAT SONRASI TÜRK ŞİİRİNDE ATEŞ İMGESİ
(FROM THE TORRIDITY OF LOVE TO ENLIGHTENING OF REASON: FIRE IMAGE IN TURKISH POEM AFTER TANZİMAT PERIOD )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 207-218


Özet
Ateş aydınlatıcı olması bakımından akıl ile benzerlik taşımaktadır. Promete mitinde Prometheus’un tanrılardan çaldığı ateş; insanın yeryüzünde kendi medeniyetini inşa etmesi için gerekli aklı ve bilgeliği sembolize etmektedir. Aydınlanma çağı ile Batı medeniyeti bu aklı rasyonalite şeklinde algılayarak aklın nesnel gerçeklikleri algılayan “ration” boyutunu hayatın merkezine yerleştirmiş, aklın hakikatleri idrak eden “reason” boyutunu köreltmiştir. Böylece aklı ration’ın boyunduruğuna veren Batı, hakikati inkâr ve ret yoluna girmiştir. Tanzimat sonrası Batı medeniyeti ile daha yakından irtibat kurmaya çalışan Osmanlı şairleri toplumun içinde bulunduğu durağan yapıyı değiştirmek için şiirlerinde dini ve içtimai meseleleri işlemişlerdir. Bu meselelere yaklaşımı ise akıl perspektifinden olmuştur. Çalışmamızda, Batı medeniyetinin etkisiyle aklı merkeze alan Osmanlı şairlerinin aklı “ration” ve “reason” bağlamında nasıl algıladıkları ve bu akıl mefhumunu ateşle ilgili imgelerle şiirlerinde nasıl işledikleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Tanzimat, şiir, imge, prometheus, ateş, akıl, ration, reason

Abstract
Fire is related with reason as it is an enlightening element. In the myth of Prometheus, the fire that has been stolen from Gods by Prometheus symbolizes the reason and wisdom which is essential for human being to build their civilisation on the world. With the beginning of enlightenment age the West has considered reason and wisdom as rationality. Therefore, ration which is dimension of reason and wisdom to perceive practical and objective realities of the world has been important in the life of western communities. The dimension of reason and wisdom which is able to comprehend the truth has ignored. The West, thereafter, denied the truth from the perspective of rationality. After the declaration of Tanzimat, ottoman poets who are interested in social problems, and are in touch with western ideas, started to bring social and religious issues into their poems in order to raise awareness about the socio- political condition of Ottoman society. They tried to evaluate this condition of society from the perspective of reason and wisdom. In this research, it is intended to figure out how ottoman poets percept those concepts, “ration” and “reason”, in their poems throughout Tanzimat period. It is, also, aimed to analyze how they handle those concepts through the images about fire.

Keywords
Tanzimat, poem, fire, Prometheus, image, reason, ration

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri