• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TAŞELİ PLATOSU MASALLARINDA KONAR-GÖÇER KÜLTÜR HAYATINDAN İZLER
(TRACES FROM NOMADİC CULTURAL LIFE IN TASELİ PLATO TALES )

Yazar : Doç. Dr. Mehmet Alptekin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 88-106


Özet
Masallar, evrensel yapıya sahip olmalarına rağmen yayılma gösterdiği coğrafyadaki toplumların sosyal ve kültürel hayatlarından etkilenerek yeni bir kimliğe bürünürler. Sözlü gelenekte yayılma gösteren masallarda toplumların yaşamları tarzları, dünya görüşleri, inançları vb. unsurlar bulunur. Bu bakımdan masallarla kültürel hayat arasında bir ilişkiden söz edilebilir. Çağlara direnerek günümüze kadar ulaşan masallar bir dönemin panoramasını da bizlere sunmaktadır. Taşeli Masalları, Taşeli Platosu’nda yaşayan konar-göçer halkın gelecek nesillere bıraktığı bir miras niteliğindedir. Bu masalların kökeni bilinmemekle birlikte yörede yaşayan halkın kültürel dokusuna ait unsurlar içerdiği aşikârdır. Masallarda karşımıza çıkan bazı motiflerin toplumun sosyal hayatı ve yaşantısına göre de şekillendiği görülmektedir. Çalışmada, Ali Berat Alptekin tarafından derlenen Taşeli Masalları adlı eserdeki 70 masal metni araştırmaya dahil edilmiştir. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada doküman incelemesi ve görüşme yönteminden faydalanılarak içerik analizi yapılmıştır. Böylece masallarda geçen konar-göçer kültür hayatına ilişkin kültürel unsurlar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Taşeli Platosu, masal, konar-göçer, kültür, hayat.

Abstract
Despite having a universal structure, tales take on a new identity by being influenced by the social and cultural lives of the societies in the geography where they spread. In the tales that spread in oral tradition, societies' lifestyles, world views, beliefs and so on elements are found. In this respect, one can talk about a relationship between tales and cultural life. Tales that have survived until today by resisting the ages also offer us a panorama of an era. Taşeli Tales is a legacy left by nomadic people living in Taşeli Plateau to future generations. Although the origin of these tales is unknown, it is obvious that they contain elements belonging to the cultural texture of the local people. It is seen that some motifs that we encounter in fairy tales are shaped according to the social life and life of the society. In the study, 70 tale texts from Taşeli Tales compiled by Ali Berat Alptekin were included in the study. In this study, in which qualitative research method was adopted, content analysis was carried out by using document analysis and interview method. Thus, cultural elements related to nomadic cultural life in fairy tales were determined.

Keywords
Taşeli Plateau, tale, nomads, culture, life.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri