• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AZERBAYCAN TÜRKÇESI VE FARSÇANIN EYLEM YAPISINDAKI BAĞDEĞER DIZGESININ BAĞIMSAL DILBILGISI KURAMINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
(A CONTRASTIVE ANALYSIS OF VERB CONSTRUCTIONS CONSIDERING VALENCY IN FARSI AND AZERBAIJANI TURKISH LANGUAGES ON THE BASIS OF DEPENDENCY GRAMMAR )

Yazar : Robabeh TAGHIZADEHZONUZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 281-293


Özet
Farsça ve Azerbaycan Türkçesi her zaman yakın ilişkide olup birbirlerini çeşitli açılardan etkilemişlerdir. Bu iç içe yaşayan iki dilin karşılıklı etkileşimi, dil karışmasından dil kaybına kadar çeşitli dil değinimi görünümlerinin sergilenmesine yol açmıştır. Bu dillerde tümce yapısı ve değinim kaynaklı dil olaylarını gözlemlemek adına bu çalışmada tümcenin temel ögelerinden olan eylemlerin sözdizimsel bağdeğer (valency) dizgesi incelenip karşılaştırıldı. Bu doğrultuda 89 Farsça eylem ve onların Azerbaycan Türkçesindeki karşılıkları G.H Saedi’nin Farsça yazılmış Azadaran-e Bayal romanı ve Türkçe çevirisinden (Beyel Ezalıları) seçildi. Bu eylemlerin zorunlu ve zorunlu olmayan tamlayıcıları Farsça tümce ve çeviri tümcelerden çıkarılıp karşılaştırıldı. Araştırmanın sonuçlarına dayanarak seçilmiş eylemlerin %85’nin nicel ve nitel çözümlemede benzer sözdizimsel davranış ve tutum sergiledikleri saptandı. Bu sözdizimsel benzerlik iki dil arasındaki kelimesi kelimesine çeviri işleminde kolaylık sağlarken her dili diğer dil konuşurlarına öğretirken dil girişimine yola açarak öğretimi zorlaştıracak niteliktedir.

Anahtar Kelimeler
Bağımsal Dilbilgisi, Bağdeğer Kuramı, Farsça, Azerbaycan Türkçesi, Bağımlı Öge

Abstract
Both Farsi and Azerbaijani Turkish languages have always been in close connection and have influenced each other in different ways. Interaction between these two intertwined languages has led to different models of language contact from language intervention to language loss. In order to become more familiar with the structure of sentences and contact-induced phenomena in these languages, this research examines syntactic valencys of verb as one of the essential linguistic elements of a sentence. For this purpose, 89 Farsi verbs and their Azerbaijani Turkish equivalents were chosen from G.H Saedi’s Azadaran Bayal, a collection of short stories written in Farsi and translated into Azerbaijani Turkish. Then obligatory and optional complements of each verb (both Farsi and its Azerbaijani Turkish equivalent in the same sentence) were determined and compared. The results of this study show that the majority of selected equivalent verbs (85%) behave similarly in terms of quality and quantity of required obligatory and optional dependents. The results suggest that these syntactic similarities can decrease ambiguities when word by word translation takes place but cause negative interference in verbs with different valency in learning Farsi or Azerbaijani Turkish as a second language.

Keywords
Dependency Grammar, Valency Theory, Farsi, Azerbaijani Turkish, Dependent

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri