• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

VRAPÇİŞTE (MAKEDONYA) TÜRK ATASÖZLERİ
(TURKISH PROVERBS IN VRAPCISHTE (MACEDONIA) )

Yazar : Prof. Dr. Nazım İbrahim    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 32-45


Özet
Makedonya’nın batısında bulunan Vrapçişte, Türklerin yoğun bir şekilde yaşadığı bir kasabadır. XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk kültürü, dili ve gelenekleri çok belirgin bir biçimde bu kasabada kendisini hissettirmeye başlamıştır. Türk kültürünün en önemli sözlü gelenek ürünlerinden biri atasözleridir. Atasözleri, bir toplumun değer yargısı sistemini konu ederler, kısacası bir kültürün çok yönlü verilerini sunarlar. Atasözleri, bir halkın ortak bilgeliğinin ürünü sayılırlar. Vrapçişte’de kullanılan Türk atasözlerinin çoğunu insanlar arasındaki ilişkileri yansıtan örnekler oluşturmaktadır. Muhteva bakımından, genel olarak Türk dünyası ve Türkiye atasözleriyle ortak görüntüdedir. Ancak, bazı özellikleriyle diğer Balkan milletlerinin atasözlerine benzediği de görülmektedir. Bu çalışmamızın amacı, Vrapçişte’de kullanılan Türk atasözlerini ağız özellikleriyle bilim dünyasına sunmaktır.

Anahtar Kelimeler
Batı Makedonya, Vrapçişte, Türk Kültürü, Atasözleri,

Abstract
Vrapcishte, a small town in Western Macedonia is intensively lived by Turks. The Turkish culture, language and traditions began markedly to feel themselves in this small town by the second half of the XV century. One of the most important oral traditions of Turkish culture yileds are the proverbs. The proverbs, follow the system of values of a society, in short they offer a sophisticted specificartions of a culture. Proverbs, are considered as the common yield of people’s wisdom. The majority of Turkish proverbs used in Vrapcishte, constitute examples, which reflect the relationships between the people. In terms of the contents, generally is in common with the image of Turkey and Turkish proverbs. However, it is also seen that some features are similar to other Balkan nations’ proverbs. The purpose of this study is to provide the world of science by dialect the Turkish proverbs used in Vrapcishte.

Keywords
Western Macedonia, Vrapcishte, Turkish Culture, Proverbs.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri