• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

GELENEĞİN AKTARIMINDA VE YAŞATILMASINDA GÖÇMEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ: İZMİR BOSNA SANCAK KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ÖRNEĞİ
(ROLE OF MIGRANT-NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN MAINTENANCE AND TRANSFER OF TRADITIONS: İZMİR BOSNIAN SANCAK CULTURE AND SOLIDARITY ASSOCIATION CASE )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar Bayraktar    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 193-206


Özet
Yerel yönetim kuruluşları, günlük hayatımızı yakından etkileyen hizmetleri yerine getiren birimlerdir. Bununla beraber, topluma yönelik bazı hizmetler, yerel yönetim dışında bireyler veya gönüllü kuruluşlar, bir diğer şekilde ifade edilecek olunursa, sivil toplum kuruluşları ile özel topluluklar tarafından da yerine getirilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarını, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan; politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçlar doğrultusunda ikna ve eylemlerde bulunan; üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan; kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlar olarak tanımlamak mümkündür. Sağlık, eğitim, insan hakları, ekonomik kalkınma ve barış gibi pek çok toplumsal konu ile mücadelede, gerek ülkemizde gerekse de dünyada, sivil toplum kuruluşlarının konumu tartışılmaz hâle gelmiştir. Sivil toplum kuruluşları genel başlığı altında değerlendirilmesi mümkün olan göçmen sivil toplum kuruluşlarının sayısı, günümüz Türkiye’sinde gün geçtikçe artış göstermektedir. Özellikle büyük şehirlerde aynı fikri, kültürü, gelenek ve göreneği paylaşan insanların birlikte hareket edebilme amacıyla kurdukları bu kuruluşların, geleneksel kültürün aktarımında ve bu kültürün yaşatılmasındaki yeri ve önemi yadsınamayacak ölçüde önemlidir. Makalede bu bağlamda, geleneğin aktarımında ve yaşatılmasında özellikle göçmen sivil toplum kuruluşlarının yeri ve önemi konusu, İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği örneği üzerinden tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Gelenek, Geleneğin Aktarımı ve Yaşatılması, Sivil Toplum Kuruluşları, Göçmenler, İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği.

Abstract
Local administration associations are the units which carry out the services that affect our daily life deeply. Nevertheless, some community oriented services are carried out by individuals or voluntary organizations, in other words, by non-governmental organizations, besides local authorities, as well. It is possible to define non-governmental organizations as organizations which are non-profit and separate from official corporations, able to function independently, persuade people within political, social, cultural, legal, and environmental purposes and act accordingly, enroll members based on voluntarism, and gain income via donations or membership fees. The position of non-governmental organizations in our country or in the world is significant regarding the issues such as health, education, human rights, economic growth and peace. The number of non-governmental organizations of immigrants, which cannot be analyzed under the generic title of non-governmental organizations, is increasing in today’s Turkey day by day. Especially in big cities, the role and contribution of such organizations founded by immigrants who share the same ideas, culture, traditions in order to act together is crucial in transfer and maintenance of traditional culture. This paper discusses the role and significance of non-governmental organizations of immigrants in transfer and maintenance of traditional culture, focusing on the case of Izmir Bosnian Sancak Culture and Solidarity Association.

Keywords
Tradition, Transfer and Maintenance of Traditions, Non-Governmental Organizations, Immigrants, Izmir

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri