• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AHMET HAMDİ TANPINAR’IN “19. ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ” ADLI ESERİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A RESEARCH ON THE VOCABULARY OF AHMET HAMDI TANPINAR'S “19. ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ” )

Yazar : Öğr. Gör. Zeynep YILMAZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 10
Sayı : 28
Sayfa : 149-161


Özet
Bu çalışmanın amacı, “Tanpınar’ın 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi” adlı eserindeki söz varlığını tespit etmek suretiyle eserin yazıldığı dönemdeki edebi dil kullanımını betimlemektir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemiyle yapılandırılmış ve çalışmada nitel araştırma türlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda Tanpınar’ın 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserinde toplam kelime sayısının 157578, madde başı kelime sayısının ise 9725 olduğu; bu kelimelerin 11202’sinin özel ad; özel adların 1020’sinin kişi adı, 1035’inin eser adı, geri kalanların ise yer adları, dil adları, kuruluş adları, olay, savaş adları olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca eserde 37750 isim, 1051 fiil, 11659 bağlaç kullanılırken 417 kelimenin ise hem Türkçe hem de Arapça/Farsça eş anlamlısı birlikte kullanılmıştır. İncelenen eserde en çok “ve, ile, de” gibi bağlaçların kullanıldığı, Tanpınar’ın edebi yönünün bir yansıması olarak “şiir, eser, zaman” gibi kelimelere sıklıkla yer verildiği görülmektedir. Eserde Türkiye Türkçesinde sıklıkla kullanılmayan Arapça kökenli kelimelere yer verilirken bunlar arasında âti (1), istikbâl (12), ikbal (31) gibi eş anlamlı sözcüklerin de birlikte kullanıldığı dikkati çekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, söz varlığı, kullanım sıklığı, sözlükbilim.

Abstract
The aim of this study is to describe the use of literary language in the period when the work was written by determining the vocabulary in Tanpınar's work titled "19th Century Turkish Literature History". This study was structured with qualitative research methods, and descriptive analysis was one of the qualitative research methods deployed in the study. As a result of this study, the total number of words in Tanpınar's 19th Century Turkish Literature History was found to be 157,578, and the number of words per article was 9,725; 11,202 of these words were proper names, among which 1020 and 1035 of them were determined to be personal names and names of pieces respectively, the rest were names of places, languages, organizations, events, and wars. Moreover, 37,750 nouns, 1,051 verbs, and 11,659 conjunctions were used in the work and both of the Turkish and Arabic/Persian synonyms of 417 words were used together as well. It was also observed that conjunctions such as "and", "with", and "too" were mostly used in the analyzed work, whereas words such as "poetry, work, time" were frequently included as a reflection of Tanpınar's literary direction. While several Arabic-derived words that are not frequently used in Turkey's Turkish are included in the work, it has been observed that their synonymous such as âti (1), istikbâl (12), ikbal (31) were used in the work as well.

Keywords
Ahmet Hamdi Tanpınar, History of 19th Century Turkish literature, vocabulary, frequency of use, lexi

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri