• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

CENGİZ DAĞCI’NIN “ONLAR DA İNSANDI” ESERİNDE OLUMSUZ BİR MOTİF OLARAK RUSLAŞMA
(RUSSIFICATION AS A NEGATIVE MOTIVE IN CENGIZ DAGCI'S NOVEL "THEY WERE ALSO HUMAN" )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Ersin ÇETİNKAYA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 10
Sayı : 30
Sayfa : 44-60


Özet
İnsanoğlu yapısı gereği sosyal bir varlık olduğu için belirli bir zümre içerisinde doğar, büyür ve gelişir. İçerisinde olduğu yapı kişinin dünya görüşü, inanışı, kültürü, manevi dünyası gibi insanı tamamlayan birçok öge üzerinde etkili olur. Ulusal bir kimliğin de ortaya çıkmasına vesile olan bu yapı sayesinde dünyada varlığının bir amacı olur. Bu kimlik çerçevesinde hayatını idame ettirir ve yaşadığı hayatın çıktıları neticesinde ortaya çıkan değerleri sonraki nesillere aktarır. Dünya üzerinde belirli bir kültürel, ahlaki ve manevi bir miras etrafında yaşayarak öz benliğini oluşturur. Kırım yarımadasında dünyaya gelen Cengiz Dağcı bu birikimlerin sonucu olarak içinden çıkmış olduğu Kırım Türklerinin kültürel birikimlerini en iyi aktaran ve eserlerini Türkiye Türkçesi ile veren bir yazardır. Dönem içerisinde sistematik bir şekilde uygulanan olumsuz durumları eserlerinin merkez noktasına yerleştiren yazar, kendi milletinin sesi olur. Sanatkâr ın kaleme almış olduğu “Onlar da İnsandı” eserinde Kırım Türklerine dair birçok özelliği aktaran yazar, bunların yanı sıra dönemin toplumsal, ahlaki, manevi ve siyasi yapısını da gözler önüne sunar. Her milletin kendi değerleri çerçevesinde yaşama hakkını savunan yazar, insancıl bir şekilde her insanın kendisi için değer teşkil eden elementlerle tamamlandığını savunur. Kendi değer ve inançlarına yapılan her türlü saldırıya da kaleminin tüm keskinliğiyle cevap verir. Kırım Türklerinin vatan topraklarında sistematik bir şekilde kötü muameleye maruz kalışını ve insanların vatanlarından koparılma serüvenini anlattığı eserinde Sovyetler Birliği Rusya’sının uyguladığı yaptırımlar neticesinde Kırımlı Türklerin zihinlerinde Ruslaşmanın nasıl bir olumsuzlaşma sürecini yaşadığını irdelemek çalışmamızın özünü oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Cengiz Dağcı, Onlar da İnsandı, motif, Ruslaşma, Sovyetler Birliği, Kırım.

Abstract
Since human beings are social creatures by nature, they are born, grow and develop within a certain group. The structure, which is in affects many elements that complete the person, such as the person's worldview, belief, culture, and spiritual world. Thanks to this structure, which is instrumental in the emergence of a national identity, its existence in the world has a purpose. Within the framework of this identity, he maintains his life and transfers the values that emerge as a result of the outputs of his life to the next generations. It creates its own self by living around a certain cultural, moral and spiritual heritage in the world. Cengiz Dağcı, who was born in the Crimean peninsula, is a writer who best conveys the cultural background of the Crimean Turks, from which he emerged as a result of these experiences, and gives his works in Turkish of Turkish Republic. The author, who places the negative situations systematically applied during the period at the center of his works, becomes the voice of his own nation. The author, who conveys many features of the Crimean Turks in the work "They were also human" written by the writer, also presents the social, moral, spiritual and political structure of the period. The author, who defends the right of every nation to live within the framework of its own values, argues that every human being is complemented by elements that are valuable to him. He responds with all the sharpness of his pen to any attack on his own values and beliefs. The essence of our study is to examine the negative process of Russification in the minds of the Crimean Turks as a result of the behavior of the Soviet Union in his work, in which he tells about the systematic abuse of the Crimean Turks in their homeland and the adventure of people being taken from their homeland.

Keywords
Cengiz Dagci, They were also human, motive, Russification, Soviet Union, Crimea.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri