• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SSCB DEVLETİ MİLLİYETLER PRENSİBİNİN KIRIM TATARLARINA YÖNELİK UYGULAMALARI VE KIRIM TATARCASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
(THE IMPLEMENTATION THE USSR STATE NATIONALITIES PRINCIPLE ON THE CRIMEAN TATARS AND ITS EFFECTS ON THE CRIMEAN TATAR LANGUAGE )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Elvina ER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 10
Sayı : 30
Sayfa : 61-91


Özet
SSCB, kuruluş yıllarından başlayarak yayılmacılık siyaseti tatbik etmesi sonucu, II. Dünya Savaşı’ndan sonra topraklarının genişliği bakımından dünyanın en büyük ve çok milliyetli devleti hâline gelmiştir. Çok milliyetli devletlerin devamlığı için milliyetler prensibi kavramı ve sistemi, bazı düşünürler ve yöneticilerce kaçınılmaz görülmüştür. Bu fikri düstur edinen SSCB, idaresi altında bulunan diğer topluluklara milliyetler prensibini uygulamıştır. Sosyalizm ideolojisi çerçevesinde V. İ. Lenin tarafından geliştirilen bu prensibin gerçek amacı, azınlık durumundaki milliyet ve toplulukları önce sindirmek, sonra da asimile etmektir. SSCB’deki milliyetler prensibinin uygulamalarında Kırım’ın ayrı bir yeri vardır. Stratejik olarak büyük öneme ve değere sahip olan bu bölgenin yerli halkı Kırım Tatarları, SSCB milliyetler prensibi uygulamalarının en sert yüzünü görmüştür. 70 yıl boyunca etkili şekilde devam eden söz konusu uygulamalar neticesinde Kırım Tatarlarının millî ve temel kültürel unsurları büyük zarara uğramıştır. Bu çalışmamızda SSCB milliyetler prensibinin Kırım Tatarlarına yönelik yasal düzenlemeleri ve eğitim-öğretim alanındaki uygulamaları ele alınmış, bu uygulamaların özellikle dil üzerindeki olumsuz etkileri araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kırım Tatarları, Kırım Tatarcası, milliyetler prensibi, dil değiştirme, iki dillilik.

Abstract
USSR, as a result of the governments' implementation of expansionism policy starting from the foundation years, after Second World War, became the largest and multi-national state in the world in terms of the extent of its territory. For the continuity of multinational states, the concept and system of the principle of nationalities was seen as inevitable by some thinkers and administrators. Adopting this idea as a principle, the USSR implemented the principle of nationalities to other communities under its administration. The real purpose of this principle, developed by V. I. Lenin within the framework of the ideology of socialism, is to suppress and then assimilate minority nationalities and communities. Crimea has a special place in the implementation of the principle of nationalities in the USSR. The Crimean Tatars, the indigenous people of this region, which has great strategic importance and value, saw the harshest face of the USSR nationalities principle implimentation. In consequence of those implimentation, which continued effectively for 70 years, the national and basic cultural elements of the Crimean Tatars suffered a great loss. In this study, the legal regulations of the USSR nationalities principle for the Crimean Tatars and its implimentation in the field of education were discussed, and the negative effects of these implimentation, especially on the language, were investigated.

Keywords
Crimean Tatars, Crimean Tatar Language, Nationalities Principle, language changing, bilingualism.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri