• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SAKARYA İLİ YER ADLARININ (TOPONİMİ) İNCELENMESİNE DAİR BİR DENEME
(SAKARYA PROVINCE PLACE NAMES (TOPONYMY) AN ESSAY ON EXAMINATION )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Köktan  , Feyza Keşan  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 10
Sayı : 30
Sayfa : 112-146


Özet
Ad ve ad verme geleneği kadim bir gelenek olup insanın ve onun üretimine bağlı gelişmiş olan şeylerin içerisinde bu gelenek ile ilgili bir takım desenlere bulunmaktadır. Çünkü insan tabii varlığının doğası gereği çevresini anlamlandırmaya çalışan ve bu anlamlandırmalarının neticesinde de çeşitli tanımlamamalarda bulunan bir varlıktır. Toplumların tarihi bilgilerinin aktarımında da önemli bir yere sahip olabilecek yer adları kolektif hafızanın bir ürünü olarak meydana gelmiştir. Araştırmamız disiplinler arası bir çalışma olarak Ad Bilimi ve Halkbilimi’ni içerisinde barındırmaktadır. Çalışmada Sakarya ili, ilçe ve köy (mahalle) yerleşimlerinin yer adı kaynağı, kaynak kişilerden elde edilen veriler bulunmaktadır. Çalışma yüksek lisans bitirme tezinde derlenen metinlerden ortaya koyulmuştur. Tez, yerleşim alanlarının muhtarı ile yapılmış olan görüşmelerden elde edilen bilgilerin derlenip yazıya geçirilmesi, analizi ile oluşturulmuştur. İle bağlı olan 16 ilçe ve ilçelere bağlı 667 köyün (mahalle) yer adı örneklemi bulunmaktadır. Bu bağlamda tez içerisinde işlemeye uygun olan 470 adet yer adı kaynak mevcuttur. Araştırma aşamasında tez üç bölümde incelenecektir. Birinci bölümde il hakkında kitabî bilgiler olacaktır. İkinci bölümde ad verme geleneğine bağlı olan temel bilgiler bulunacaktır. Üçüncü bölüm içerisinde yer adlarının veri ve analizlerine yer verilecektir. Bu makalede, tasnif çalışması ile birlikte her maddeye bir örnek verilerek derlenmiş malzemenin analizine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türk Halkbilimi, Ad Bilim, Yer Adları, Toponimi, Sakarya İli

Abstract
The tradition of naming and naming is an ancient tradition and there are some patterns related to this tradition among the things that have developed depending on the human and its production. Because, by the nature of his natural existence, man is an entity that tries to make sense of his environment and, as a result of these interpretations, makes various definitions. Place names, which may have an important place in the transmission of historical information of societies, have emerged as a product of collective memory. Our research includes Forensic Science and Folklore as an interdisciplinary study. In the study, the source of the place name of Sakarya province, district and village (neighborhood) settlements and data obtained from the source persons are included. The study was revealed from the texts compiled in the graduate thesis. The thesis was created by compiling and analyzing the information obtained from the interviews with the headman of the settlement areas. There is a place name sample of 16 districts and 667 villages (neighborhoods) connected to the districts. In this context, there are 470 place-name resources suitable for processing in the thesis. In the research phase, the thesis will be analyzed in three parts. In the first part, there will be book information about the province. In the second part, basic information related to the naming tradition will be found. In the third part, data and analysis of place names will be given. In this article, along with the classification study, an example is given for each item and the analysis of the compiled material is included.

Keywords
Turkish Folklore, Onomastic, Toponymy, Sakarya Province

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri