• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ NEKTY03990 NUMARADA KAYITLI OLAN MECMUA-İ EBYAT VE ŞARKI GAZELİYAT'IN MESTAP'A GÖRE TASNİFİ
(CLASSIFICATION OF MECMUA-İ EBYAT VE ŞARKI GAZELİYAT ACCORDING TO MESTAP IN ISTANBUL UNIVERSITY LIBRARY OF RARE WORKS )

Yazar : Aslı Topcu  , Aslı Karayıldız Doğan  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 11
Sayı : 32
Sayfa : 208-313


Özet
Mecm?alar Klasik Türk edebiyatı araştırmalarına katkı sağlayan önemli eserlerdendir. Anlam olarak “Bir araya getirmek, toplamak” olan mecm?alar, Arapça “cem‘” masdarından türemiştir. Birden fazla şâirin farklı nazım şekilleriyle yazmış olduğu şiirlerin bir araya getirilmesidir. D?vânı bulunmayan, kimliği tespit edilememiş birçok şâiri bir araya getiren mecm?alar, edebiyatımıza ışık tutması açısından önemli kaynaklardır. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi NEKTY03990 numarada kayıtlı olan Mecm?a-i Ebyât ve Şarkı Gazeliyât adlı eserin 1b-28a, 55b-82a varakları arası çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmamız metinlerin incelenmesi, metnin transkripsiyonu ve karşılaştırmasının yapılmasını esas almıştır. Mecm?a 82 varaktan oluşmaktadır. Arapça ve Farsça yazılan pek çok şiirin bulunduğu varaklar tabloya alınmamıştır. Mecm?ada yer alan şairlere ait kaç şiirin bulunduğu , kullanılan nazım şekilleri ve bu şiirleri hangi aruz ölçüsüyle yazdıkları tablolar hâlinde verilmiştir. Çalışmamızın devamı olan 28b-55a varakları arası, Sakarya Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı bilim dalı yüksek lisans öğrencilerinden Esma GÜNGÖR tarafından çalışılmaktadır. Mecm?a içerisinde yer alan beyitlerin tasnifi, Mecm?aların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP) ’ne uygun olarak hazırlanmıştır. Tezin yazım kurallarında SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım klavuzu esas alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
mecmua, şiir mecmuası, Klasik Türk Edebiyatı, MESTAP.

Abstract
Journals are important Works that contribute to Classical Turkish literature research. Mecmuas meaning “to bring together, to gather” are derived from the Arabic infinitive “cem”. They are accumulation of many poems written by different poets in different verse forms. Mecmuas, which bring together many poets who do not have a divan and whose identity cannot be determined, are important sources in terms of shedding light on our literature. The subject of our study is between 1b-28a, 5bb-82a pages of the work named Mecmua-i Ebyat and Şarkı Gazeliyat, which is registered inİstanbul University Rare Works Library NEKTY033990 our study is based on the analysis of texts, the transcription an comparison of the texts. Mecmua consist of 82 pages. The pages containing many poems written in Arabic and Persian are not included in the table. The number of poems belonging to the poets in the journal, the verse forms used and the aruz measure of these poems are given in tables continuation of our study, between 28b-55a leaflets, is studied by Esma Güngör a graduate student of Sakarya University Old Turkish Literature. The classifi cation of the caplets in the journal has been prepared in accordance with the Systematic Classificatian of journals Projects (MESTAP).SAU Social Sciences İnstitute thesis writing guide is based on the writing rules of the thesis.

Keywords
journal,poetry journal, Classical Turkish literature, MESTAP.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri