• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SON DÖNEM OSMANLI ŞÂİRLERİNDEN DÂNİŞMENDZÂDE ŞEVKET GAVSÎ
(DÂNİŞMENDZÂDE ŞEVKET GAVSÎ FROM LAST PERIOD OTTOMAN POETS )

Yazar : Tuğba Birdal    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 1
Sayfa : 198-211


Özet
Nazire, bir şairin şiirine aynı vezin ve kafiyede söylenilen şiir anlamına gelir. Klasik Türk şiiri şairlerine göre bir şairin şiirini tanzir etmek, o şaire saygı duyulduğunu ve onun şiirinin, üslûbunun beğenildiğini gösterir. Klasik Türk şiirinde nazire geleneği, nazire mecmuaları oluşturacak kadar zengin bir muhtevaya sahiptir. Klasik şiirin XIV. yüzyılından son dönemine kadar bu gelenek canlı tutulmuş, şairler birbirlerinin beğendikleri şiirlerini tanzir etmişlerdir. Son dönem şairlerinden Gavsî’nin de nazireleri vardır. Gavsî’nin nazire yazdığı şairlerden biri de Muallim Naci’dir. Gavsî, Naci’nin “habîr, mevc mevc, müstenîr, eylerim, gözlerin, hayretde” redifli şiirlerini tanzir etmiştir. Bu tanzirler arasında iki gazel, iki terbi ve iki tahmis vardır. Bu makalede, Dânişmendzâde Şevket Gavsî'nin Gülzâr-ı Şebâb adlı eserinde Muallim Naci'nin şiirlerine yazdığı altı nazire Latin harflerine aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Dânişmendzâde Şevket Gavsî, Muallim Naci, Gülzâr-ı Şebâb, nazire, nazire geleneği

Abstract
“Nazire (parallel poem)”, means a poem is said in the same meter and rhyme by a poetry for a other poetry’s poem. According to classical Turkish poets, writing a “nazire” to a poet’s poem shows that he is respected poet and his poetry style is admired. The tradition of classical Turkish poetry has a rich context, so that there are various poem collects. From XIVth century of classical Turkish poem until the its last period this tradition kept alive, poets has been written “nazire”s each other's favorite poems. Gavsî, last period Ottoman poet, has also “nazire”s. One of the poets who wrote “nazire” is Muallim Naci. Gavsî wrote “nazire”s to Naci’s poems in rhyme of “habîr, mevc mevc, müstenîr, eylerim, your eyes, on the amazement”. These “nazire”s are two ode, two “terbi” and two “tahmîs”.

Keywords
Danişmendzade Şevket Gavsi, Muallim Naci, Gülzâr-ı Şebâb (rose-garden of young), nazire (parallel po

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri