• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK BİBLİYOGRAFYASI (1989-2023)
(AŞIK ŞENLİK BIBLIOGRAPHY FROM ÇILDIR (1989-2023) )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Ruhi KARA  , Sibel YILDIZ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 11
Sayı : 34
Sayfa : 133-159


Özet
Çıldırlı Âşık Şenlik XIX. yüzyılın sonlarında yaşamış ve hayatının büyük bir kısmını Rus işgalleriyle mücadele etmekle geçiren bir âşığımızdır. Âşık Şenlik genellikle Azeri, Karapapak âşıkları tarafından söylenen Çıldır Güzellemesi/Şenlik Güzellemesi ve Şenlik Divanîsi makamlarını oluşturmuştur. Yaşadığı dönemde ve sonraki dönemlerde birçok âşık Şenlik’in etkisinde kalmıştır. Bu çalışmanın amacı, 1989-2023 yılları arasında Âşık Şenlik ve eserleri hakkında yapılmış araştırmaların bibliyografyasını hazırlamaktır. Bibliyografya tez, kitap, bildiri, makale ve diğerleri şeklinde beş gruba ayrılarak sınıflandırılmıştır. Çalışmalar yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Âşık ile ilgili ulaşılan çalışmalar tam ve eksiksiz değildir. Fakat bu makale, Çıldırlı Âşık Şenlik için yapılacak çalışmalara kaynaklık etmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Âşık Şenlik, XIX. yüzyıl, Çıldırlı Âşık Şenlik Bibliyografyası.

Abstract
Çıldırlı Minstrel Festival XIX. He lived in the late 19th century and spent most of his life fighting Russian invasions. Âşık Şenlik composed the makam Çıldır/Şenlik/Şenlik/Şenlik Divanî, usually sung by Azeri and Karapapak minstrels. Many minstrels were influenced by Şenlik during his lifetime and in the following periods. The aim of this study is to prepare a bibliography of researches made in about Âşık Şenlik and his works in 1989-2023. The bibliography is classified into five groups as thesis, book, paper, article and others. The studies are listed alphabetically according to the surnames of the authors. The studies reached on Âşık are not complete and complete. However, this article is important in terms of being a source for the studies to be done for Çıldırlı Âşık Şenlik

Keywords
Âşık Şenlik, XIX. century, Çıldırlı Âşık Şenlik Bibliography.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri