• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE OKUMA ARAŞTIRMALARINDA GÖZ İZLEME VE SÖZLÜ RAPORLARIN KULLANIMI
(THE USE OF EYE TRACKING AND VERBAL REPORTS IN READING STUDIES IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE )

Yazar : Kürşat ARAMAK  , Prof. Dr. Mehmet KARA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 11
Sayı : 34
Sayfa : 226-253


Özet
Bu araştırmada; bilişsel psikoloji ve eğitim başta olmak üzere farklı disiplinlerde içgözlem aracı olarak kullanılan sözlü raporlardan, yabancı dil olarak Türkçede okuma becerisinin incelendiği göz izleme çalışmalarında nasıl yararlanılabileceği hakkında bir bakış açısı oluşturulması hedeflenmiştir. Nitel yaklaşımla yürütülen araştırmada alanyazın taraması ve doküman incelemesi tekniğiyle göz izleme ve sözlü raporlar üzerine yapılan başlıca çalışmalar taranmış; elde edilen veriler betimsel analize tabi tutularak göz izleme teknolojisinin imkân ve sınırlılıkları; sözlü raporların türleri, okuma ve diğer alanlarda uygulanışı, göz izlemeyle birlikte kullanımları, avantajları ve dezavantajları ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda, bilişsel süreçler hakkında bilgi edinmenin yolu olarak görülen bu iki tekniğin bir arada kullanılmasının araştırma konularını çeşitlendirmeye ve araştırma problemleri hakkında daha ayrıntılı veriler elde edilmesine katkı sunduğu görülmüştür. Ayrıca ikinci dil/yabancı dil okuma çalışmalarında da dil öğrenicilerinin bilişsel süreçleri hakkında daha zengin bir içgörü sağladıkları için araştırmacıların bu teknikleri birlikte kullanmayı tercih ettikleri ve önerdikleri belirlenmiştir. Bu bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisi üzerine yapılacak çalışmalarda her iki tekniğin birlikte kullanımının araştırmalara olası katkıları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, yabancı dilde okuma, göz izleme, sözlü raporlar, veri çeşitlemesi.

Abstract
The main aim of the study is to present a perspective on how verbal reports, used as introspective tools in different disciplines such as cognitive psychology, education, etc., can be used in reading studies with eye-tracking in Turkish as a foreign language (TFL). In this qualitative research, some studies on eye tracking and verbal reports were scanned with the literature review and document analysis. The obtained data were subjected to descriptive analysis, thus, the opportunities and limitations of eye tracking, and types of verbal reports, their application in reading and other fields, use with eye tracking, their advantages and disadvantages were revealed. As a result of the research, it has been seen that using these two techniques together, which is seen as a way to obtain information about cognitive processes, contributes to diversifying research topics and obtaining more detailed data about research problems. In addition, it has been observed that researchers prefer and recommend using these techniques together, as they provide a richer insight into the cognitive processes of learners in second language/foreign language reading studies. In this regard, the possible contributions of using both techniques together in future studies on reading skills in teaching Turkish as a foreign language were evaluated.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign language, reading in a foreign language, eye tracking, verbal reports,

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri