• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AVRUPA SÖZLÜ KÜLTÜRÜNDE TÜRKLER
(TURKS IN EUROPEAN ORAL CULTUR )

Yazar : Talat Çelik    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 11
Sayı : 34
Sayfa : 276-288


Özet
Dünya tarihinde bütün milletler kendilerine yabancı olan topluluklar hakkında efsaneler üretmiş, bu toplulukların menşelerini, davranış biçimlerini ve gündelik hallerini mitik düzeyde anlatı haline getirmişlerdir. Birbirleri hakkında efsaneler üretmiş ve yabancı kavimleri kendi halk hikayelerine, masallarına ve destanlarına konu etmişlerdir. Bu anlatılar önce yabancıyı tanıma özelliği gösterirken, yabancıyı tanıdıktan sonra çeşitlenip artar. Özellikle birbirlerine komşu kavimlerde bu durum daha sık görülür. Türkler de tarihin muhtelif devirlerinde kalıcı olmak ve yağma etmek sebebiyle sık sık Avrupa’ya akınlar etmiş, Avrupalı milletlerle komşu olmuş, birlikte yaşamış ve onlarla savaşmıştır. Bu uzun etkileşim süreci, Avrupa halkını Türkler hakkında anlatılar yaratmaya itmiştir. Ancak bu yaratımlar, çoğunlukla savaşlar sonucunda ortaya çıktığı için olumlu yaratımlar değildirler. Tam aksine Türklerin düşman olarak aktarıldığı, Türklere karşı kazanılan zaferlere efsanevi kıymetler biçilen, kimi zaman milletlerin eski hikâyeleriyle karışmış, kimi zamansa tamamen Türkler hakkında, sıfırdan üretilmiş efsanelerdir. Bu çalışmada Avrupa’da Türkler hakkında anlatılan efsaneler ve memoratlar incelenecek, beraberinde Avrupa sözlü kültüründe Türk algısının nasıl geliştiği ve Türklerin, Avrupa halkının sosyal yaşamını nasıl etkilediği tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Türk, sözlü kültür, Avrupa, efsane, folklor.

Abstract
All nations in the world have produced legends about communities who are foreign to them. They have turned the origins, traditions and uses of these communities into narratives at the mythic level. They produced legends about each other and made foreign tribes the subject of their own folk tales, tales and epics. While these stories show the feature of getting to know the stranger first, they diversify after getting to know the foreigner. This is especially common in neighboring tribes. In various periods of history, Turks, too, frequently flocked to Europe and became neighbors with European nations, lived together and fought with them with the intention of being permanent and plundering. This long interaction process pushed the European people to create legends about the Turks. However, these creations are not positive as they are mostly the result of wars. On the contrary, they are legends made from scratch that the Turks are conveyed as enemies while the victories won againts the Turks are valued as legendary, and it sometimes mixed with the old stories of the nations or it was completely about the Turks. In this essay, the legends and memorats will be examined. Subsequently, how the Turkish perception developed in the European oral culture and how the Turks affected the social life of the European people will be discussed.

Keywords
Turks, oral culture, Europe, legend, folklore.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri