• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AYSEL ÖZAKIN’IN GENÇ KIZ VE ÖLÜM ROMANINDA YAZAR FİGÜRASYONU
(AUTHOR FIGURATION IN AYSEL ÖZAKIN'S NOVEL THE YOUNG GIRL AND DEATH )

Yazar : Doç. Dr. Macit Balık  , Yağmur Alkır  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 11
Sayı : 34
Sayfa : 45-57


Özet
Alman edebiyatına özgü bir tür olan ve oluşum / büyüme romanı olarak da adlandırılan bildungsroman, kişinin kimliğini oluşturma sürecinde geçirdiği tüm maddi ve manevi süreçleri içerirken, bildungsromanın bir alt türü olarak ortaya çıkan künstlerroman (sanatçı romanı) ise bireyin sanatçı olma yolunda geçirdiği olumlu, olumsuz tüm aşamaları ele alır. Roman türünün ilk örneklerinin verildiği Tanzimat Dönemi’nden kısa bir süre sonra Halit Ziya’nın Mai ve Siyah’ındaki Ahmet Cemil, yazar figürasyonunun odağa alındığı ilk örnek olarak kabul edilir. Türk edebiyatının ilerleyen dönemlerinde sanatçı romanı olarak nitelendirilebilecek pek çok eser kaleme alınmıştır. Sanatçı-yazar figürasyonlarının merkezinde yer aldığı romanlarda yazar gerçekliğinden yoğun izler bulunması, romancının kurgu anlayışının kurgulanması anlamına da geldiği için okuyucuya yaratım süreçleri ile ilgili önemli göstergeler de sunar. Bu romanlardan biri de Aysel Özakın’ın (d. 1942) incelemeye konu olan Genç Kız ve Ölüm (1980) romanıdır. Yazar bu romanda, 1970’li yıllarda hem kadın hem de yazar olma sürecinin barındırdığı zorlukların yanı sıra sanat, yazı, kadın, cinsel kimlik ve toplum arasındaki ilişkileri de kurgusal bağlamda ortaya koymaya çalışır. Bu çalışmada başkişisi bir kadın yazar figürü olan Genç Kız ve Ölüm romanı künstlerroman bağlamında incelemeye tabi tutulmuş, kadının kendini var etme süreçlerinde yaşadığı sıkıntılar yazar figürasyonu üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Aysel Özakın, Genç Kız ve Ölüm, künstlerroman (sanatçı romanı), bildungsroman, yazar figürasyonu

Abstract
Bildungsroman, a genre unique to German literature and also called the formation / growth novel, includes all the material and spiritual processes that a person undergoes in the process of forming his identity, while künstlerroman (artist novel), which appears as a subgenre of bildungsroman, deals with all the positive and negative stages that an individual undergoes on the way to becoming an artist. Shortly after the Tanzimat Period, in which the first examples of the novel genre were given, Ahmet Cemil in Halit Ziya's Blue and Black (Mai ve Siyah) is considered to be the first example in which the figuration of the author was focused. In the later periods of Turkish literature, many works that can be described as artist novels were written. The presence of intense traces of the author's reality in the novels in which the artist-writer figurations are at the center also provides the reader with important indicators related to the creation processes, as it means the construction of the novelist's understanding of fiction. One of these novels is by Aysel Özakın (b. 1942) is the subject of a review of The Young Girl and Death (1980) novel. In this novel, the author tries to Decipher the difficulties of becoming both a woman and a writer in the 1970s, as well as the relationships between art, writing, women, sexual identity and society in a fictional context. In this study, the novel of a Young Girl and Death, which is the figure of a female writer, was examined in the context of künstlerroman, and the difficulties experienced by women in the processes of self-existence were tried to be evaluated through the author figuration.

Keywords
Aysel Özakın, The Young Girl and Death, künstlerroman (artist novel), bildungsroman, author figurati

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri