• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KÜLTÜREL MİRAS ÖGELERİNİN GENÇ KUŞAKLARA AKTARILMASINDA TİYATRAL DANSIN ROLÜ: “BİZİM YUNUS” ÖRNEĞİ
(THE ROLE OF THEATERAL DANCE IN TRANSFERRING CULTURAL HERITAGE TO THE YOUNG GENERATIONS: THE CASE OF “BİZİM YUNUS” )

Yazar : Doç. Dr. Hasan İslatince  , Doç. Dr. Erhan Solmaz, Dr. Muharrem Feratan  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 11
Sayı : 34
Sayfa : 92-109


Özet
Yunus Emre’nin hem dünya beşeriyetine ortak bir değer olarak takdim edilmesi hem de ülkemizde bir kez daha hatırlanması amacıyla vefatının 700. yılında 2021 yılı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınarak 2021 yılının "Bizim Yunus" yılı olarak anılması ve mirasının yaşatılması amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışmada “2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı” etkinlikleri kapsamında öncelikle Yunus Emre’nin yaşadığı dönemi yansıtan halk dansları, kostüm, müzik ve yaşam biçimi derlenmiş ardından geleneksel ve modern sahne teknikleri kullanılarak “Bizim Yunus” isimli tiyatral dans gösterisi hazırlanmıştır. Hazırlanan bu gösteri ile birlikte hem kültürel mirasın korunması hem de bu mirasın genç kuşaklara aktarılmasında tiyatral dansın ve sahne sanatlarının nasıl bir önemi ve rolü olduğunu ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler “Bizim Yunus” tiyatral dans gösterisini izleyen ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden seyircilerden toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 24 programı kullanılarak betimsel analiz, faktör analizi, ki-kare ve t-test One way ANOVA testi uygulanarak elde edilen bulgular ve sonuçlar ilgili başlıklar altında verilmiştir. Ayrıca hazırlanan bu gösteri ile tiyatral dans gösterisinin yapısal özelliklerinin tasavvufi ögeleri içeren bir gösteriyi etkinlik deneyimi özelinde ele alarak genç kuşaklar üzerindeki etkinliğinin ne olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Böylece bir inanç sistemi içerisinde tasavvufi düşüncelerin simge, söz, eylem, kişileştirme, dans ve müzikle nasıl görünür kılındığı tiyatral dans bağlamında bu durumun seyircilere etkin bir biçimde aktarılmasının nasıl mümkün olacağı ortaya konmuştur. Bu yönüyle çalışmanın bulgu ve sonuçlarının ilgili alandaki araştırılması gereken konulara ışık tutması ve literatürde oldukça az çalışılan bu alanlara katkı sunması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kültürel miras, tiyatral dans, tasavvuf, etkinlik deneyimi, Yunus Emre.

Abstract
In order to present Yunus Emre as a common value to the world humanity and to be remembered once again in our country, on the 700th anniversary of his death, 2021 was included in the commemoration and celebration anniversaries by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). It is aimed to be commemorated as the "Year of Yunus Emre" and to keep his legacy alive. In this study, within the scope of "2021 Yunus Emre and Turkish Year" activities, first of all, folk dances, costumes, music and lifestyle reflecting the period Yunus Emre lived in were compiled and then the theatrical dance show "Our Yunus" was prepared using traditional and modern stage techniques. With this show, it is aimed to reveal the importance and role of theatrical dance and performing arts in both the protection of cultural heritage and the transfer of this heritage to young generations. The data obtained in the study were collected from the audience who watched the theatrical dance show "Our Yunus" and voluntarily agreed to participate in the study. Descriptive analysis, factor analysis, chi-square and t-test One-way ANOVA tests were applied to the obtained data using SPSS 24 program. The findings and results obtained from the study are given in detail under the relevant headings. In addition, with this show, it has been tried to determine the effect of the theatrical dance show on the younger generations by considering the structural features of the theatrical dance show, a show containing mystical elements, in the event experience. Thus, it has been revealed how mystical thoughts are made visible with symbols, words, actions, personifications, dance and music in a belief system, and how this situation can be effectively conveyed to the audience in the context of theatrical dance. In this respect, it is aimed that the findings and results of the study shed light on the issues that need to be investigated in the relevant field and contribute to these areas that are rarely studied in the literature.

Keywords
Cultural heritage, theatrical dance, mysticism, event experience, Yunus Emre.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri