• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AVRUPA’DA DEDE KORKUT KİTABI HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
(A GENERAL EVALUATION OF THE STUDIES IN EUROPE ON THE BOOK OF DEDE KORKUT )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aksoy  , Doç. Dr. Mustafa Duman  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 11
Sayı : 34
Sayfa : 160-173


Özet
Dede Korkut Kitabı araştırmaları tarihi açısından Avrupa’da gerçekleştirilen çalışmalar büyük bir öneme sahiptir. Bu makale, Dede Korkut Kitabı hakkında Avrupa’da yapılan ve Avrupa’da kullanılan yabancı dillerde gerçekleştirilen çalışmaların analitik değerlendirmesini esas almaktadır. Makale içerisinde yer verilen çalışmaların künyesi oluşturulurken daha önce gerçekleştirilmiş bibliyografya çalışmalarından, Avrupa ve ABD merkezli veri tabanlarından/ online kataloglardan faydalanılmıştır. Elde edilen bibliyografik liste “çeviriler” ve “diğer çalışmalar seçkisi” olarak tasnif edilmiştir. Dede Korkut Kitabı üzerine bibliyografik künye sunması bakımından betimleyici bir hüviyete sahip olan makale, söz konusu çalışmaların bütüncül değerlendirilmesi bakımından analitik bir değerlendirme yazısı olarak kabul edilebilir. Dede Korkut Kitabı hakkında yabancı dillerde yapılan çalışmaların Türkçe okuyan-yazan bilim insanlarının dikkatine sunulması, Avrupa’daki Dede Korkut araştırmalarının genel temayüllerinin belirlenmesi ve bu tespitler üzerinden genel bir değerlendirme yapmayı hedefleyen makale Dede Korkut Kitabı araştırmaları külliyatına katkı sağlama amacına sahiptir. Ayrıca, ortaya konulan veriler ve değerlendirmeler ışığında Dede Korkut Kitabı hakkında yapılabilecek yeni çalışmalara yön verilmesi makalenin bir diğer amacı olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler
Dede Korkut Kitabı, Avrupa, bibliyografya, Türk dünyası, analiz

Abstract
Studies carried out in Europe are of great importance in terms of the history of the Book of Dede Korkut studies. The present study is based on the analytical evaluation of studies conducted in Europe on the Book of Dede Korkut and in foreign languages spoken in Europe. For the list of academic studies in this article, previous bibliographic studies, European and USA-centered databases/online catalogs were utilized. The bibliographic list obtained was classified as “translations” and “selected other works”. This study, which has a descriptive character in terms of presenting a bibliographic list on the Book of Dede Korkut, can also be accepted as an analytical review in terms of a holistic evaluation of the studies in question. The present study, which aims to bring the studies on the Book of Dede Korkut in foreign languages to the attention of scholars who read and write in Turkish, to determine the general tendencies of the Dede Korkut researches in Europe and to make a general evaluation based on these determinations, has the purpose of contributing to the corpus of the Book of Dede Korkut researches. In addition, in the light of the data and evaluations put forward, it can be considered as another aim of the article to direct new studies on the Book of Dede Korkut.

Keywords
The Book of Dede Korkut, Europe, bibliography, Turkic World, analysis

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri