• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÂŞIK VEYSEL’İN GÖLGEDE KALAN İKİ ŞİİRİ
(TWO UNNOTICED AND OVERSHADOVED POEMS OF ÂŞIK VEYSEL )

Yazar : Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 11
Sayı : 34
Sayfa : 1-11


Özet
Âşık Veysel’in hayatı sanatı ve şiirlerinin ihtiva eden birçok çalışma yapıl-mıştır. Bu çalışmalarda Âşık Veysel ile ilgili bilgi veya malumata matuf bü-tün detayları bulmak mümkündür. Bu nedenle çalışmada Âşık Veysel’le il-gili fazlaca tanıtıcı bilgiye ye verilmemiştir. İncelenen çalışmalardan Âşık Veysel’in toplamda -şimdilik- 180 şiirinin olduğu görülmektedir. Bu çalış-ma, biri Âşık Veysel’in toplam şiirleri içinde gösterilen biri de gösterilmeyen iki şiirine hasredilmiştir. Âşık Veysel’in yurt sathında yaptığı geziler ve bu cümleden Erzurum’a yaptığı iki ziyarete dikkat çekilmiştir. Âşık Veysel’in Erzurum’u ziyaretleri üzerinde yeterince durulmadığı bu ziyaretler netice-sinde yazdığı şiirlere uzun zaman Âşık Veysel’in bütün şiirleri içinde yer verilmemesinden anlaşılabilir. Bahse konu bu şiirlerin ikisi de Erzurum’la ilgilidir ve dar ölçekte yayımlanma şansı bulmuş olmakla beraber belli öl-çüde gölgede kalmaktan kutulamamış şiirlerdir. Bu şiirlerden üç kıtalık “Erzurum” başlıklı olanı özellikle Âşık Veysel’in bütün şiirlerinin yayımlan-dığı kitap ölçekli çalışmalara henüz girmemiştir. Bu çalışmayla bu şiirin de Âşık Veysel’in şiirleri arasına alınması amaçlanmıştır. Burada dikkate su-nulan iki şiirden diğeri de dokuz kıtalık bir tür “dedim dedi” türü şiiri diğeri ise üç kıtalık ve kuvvetle muhtemel irticalen söylenmiş bir şiirdir. Bu ça-lışmayla ölümünün 50. yılında andığımız Âşık Veysel’in hayatı ve eserleri-nin bilinmeyen yönlerine ait bir alanın daha aydınlatılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Âşık Veysel, Erzurum, âşık tarzı, bilinmeyen bir şiir

Abstract
There are many works have been done on the life, art, and poetry of Âşık Veysel. In these works, it is possible to find all the details related to Âşık Veysel. Therefore, excessive introductory information about Âşık Veysel has not been given in this study. From the examined works, it is seen that Âşık Veysel has a total of -for now- 180 poems. This study is dedicated to two of Âşık Veysel’s poems, one of which is included in his total poems and the other is not. Attention has been drawn to Âşık Veysel’s trips throughout the country and his two visits to Erzurum in particular. It can be understood that not enough emphasis has been placed on Âşık Veysel’s visits to Erzu-rum, as the poems he wrote as a result of these visits have not been in-cluded in all of Âşık Veysel’s poems for a long time. Both of these poems are related to Erzurum and, although they have had a chance to be published on a small scale, they have remained somewhat overshadowed. The three-stanza poem titled “Erzurum” has not yet been included in book-scale stud-ies where all of Âşık Veysel’s poems are published. The aim of this study is to include this poem in Âşık Veysel’s poems as well. The other poem pre-sented here is a nine-stanza some kind of genre of “dedim dedi” [poem of colloquy], and the other is a three-stanza poem that was most likely recited spontaneously. With this study, it is aimed to shed light on the unknown aspects of Âşık Veysel’s life and works on the 50th anniversary of his death

Keywords
Âşık Veysel, Erzurum, minstrel style, unknown poem

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri