• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK DÜNYASI DESTANLARINDA GELENEKSEL EVLENME BİÇİMLERİ
(TRADITIONAL MARRIAGE FORMS IN TURKISH WORLD EPICS )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Erol Eroğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 11
Sayı : 34
Sayfa : 174-189


Özet
İnsan hayatındaki üç önemli geçiş döneminden biri olan evlenme; kız ve erkeğin yeni bir aile olarak sosyal yaşama katılma sürecinin başladığı önemli bir dönemdir. Ailenin toplumsal yapının temelini oluşturması, bu birliğin kurulmasını sağlayan evlenme olayına da evrensel bir değer kazandırmıştır. Her toplumda evlenme, bağlı bulunduğu kültür tipinin belirli kurallarına uyularak gerçekleştirilir. Bu nedenle, evlenme sürecinde uygulanan adet, gelenek ve görenek o toplumun evlenme kültürünü oluşturur. Bu çalışmada; Türk kültür coğrafyasında görülen geleneksel evlenme biçimleri üzerinde durulmuştur. Yaygın olarak görülen geleneksel evlilik çeşitleri; görücü yoluyla evlenme, kız kaçırarak evlenme, beşik kertme yoluyla evlenme, berder evliliği, taygeldi evliliği, baldızla evlilik, çok eşli evlilik, otura kalma evliliği, kayınbiraderle evlilik, kardeş çocukları evliliği olarak sıralanabilir. Destanlar ve halk hikayeleri; toplumların gelenekleri, görenekleri, aile yapısı, yaşam tarzları, dünya görüşleri ve kültürünü oluşturan unsurlar hakkında bilgi vermesi açısından değerli kaynaklardır. Evlilik biçimleri incelenirken; Dede Korkut Hikayeleri, Manas Destanı, Köroğlu Destanı başta olmak üzere, Türk dünyası destanlarından örnekler verilmiştir. Toplumsal yapının temelini oluşturan ve evlilikle doğan aile, akrabalıkların, dayanışmanın, kültürel değerlerin yeni kuşaklara aşılanmasında ve iletilmesinde büyük sorumluluk taşımaktadır. Türk kültürünün bütünlüğü evlilik kurumunda da kendini göstermektedir. Türk dünyasının yaşadığı tarihi, coğrafi, sosyal ve kültürel değişimlere rağmen asırlar önce teşekkül etmiş ortak kültürel değerler günümüzde de devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler
geleneksel evlilik, evlenme biçimleri, destan, Türk destanları

Abstract
The marriage is one of the most significant transition periods in human life when the process of girls and boys joining in social life as a new family begins. The fact that the family forms the basis of the social structure has given a universal value to the marriage event that establishes this union. In every society, marriage occurs according to certain rules of the type of culture to which it belongs. For this reason, the customs, traditions, and customs applied during the marriage process constitute the marriage culture of that society. In this study, it has been examined on traditional marriage styles to be seen in Turkish culture geography. Common traditional marriage types which listed as arranged marriage, marriage by kidnapping, marriage through cradle marriage, berder marriage, taygeldi marriage, marriage with sister-in-law, polygamous marriage, otura kalma marriage, marriage with brother-in-law, marriage of siblings' children. Epics and folk tales are valuable resources in terms of providing information about the traditions, customs, family structure, lifestyles, world views and elements that make up the culture of societies. While examining marriage types; examples are given from the epics of the Turkish world, especially the Stories of Dede Korkut, the Epic of Manas, and the Epic of Köroğlu. The family, which forms the basis of the social structure and is born through marriage, bears a great responsibility in instilling and transmitting kinship, solidarity and cultural values to new generations. The integrity of Turkish culture also manifests itself in the institution of marriage. Despite the historical, geographical, social and cultural changes experienced by the Turkish world, the common cultural values that were formed centuries ago still continue today.

Keywords
traditional marriage, marriage forms, epic, Turkish epics

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri