• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BESİM ATALAY’IN BAŞ BELALARI ADLI TİYATRO ESERİ VE İNCELEMESİ
(BESİM ATALAY’S DRAMAS CALLED BAŞ BELALARI AND ITS ANALYSIS )

Yazar : Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6
Sayfa : 169-210


Özet
1926 yılında yayınlanan Besim Atalay’ın Baş Belaları adlı manzum tiyatrosu üç perdeden meydana gelir ve genel olarak 7’li hece ölçüsüyle yazılır. Muhteva olarak Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde meydana gelen çeşitli sosyal problemlere vurgu yapar. Bu problemlerden ilki Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde haksız yere alınan vergilerdir. Diğerleri köylü halkın yoksulluğu, uzun süren savaşlar ve askerlerin geride bıraktıkları aileleri ile gayrimüslim tebaada oluşan milliyetçilik hareketlerine bağlı olarak Türklere duyulan büyük nefrettir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yozlaşan din ve dini menfaatlerine alet eden din adamları da tiyatroda üzerinde durulan hususlardandır. Diğer taraftan bir mektup dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Savaşı’ndan da bahsedilir. Eserde zaman ve mekân unsuru açık olarak belli olmasa da mekân olarak Batı Anadolu’da bir kaza, zaman olarak da I. Dünya Savaşı yılları veya 1915 tarihi verilebilir. Genel olarak şahıslar seçilirken yöneticiler gayrimüslim özellikle Arnavut, yönetilenler ise Türk köylülerinden seçilmiştir. Tiyatroda sade bir dil ile yalın üslup kullanılmıştır. Baş Belaları Besim Atalay’ın tiyatro türündeki tek eseridir ve bu makalenin amacı, Besim Atalay’ın unutulan veya bugüne kadar dikkati çekmeyen bir tarafı olan tiyatro yazarlığını okuyucuya tanıtmaktır.

Anahtar Kelimeler
Baş Belaları, Besim Atalay, tiyatro, zaman, mekân

Abstract
Besir Atalay, published in 1926 verse drama called Baş Belaları consists of three scenes are written with syllabic and 7 pole in general. The contents occurring in the late Ottoman period is emphasized on various social problems. The first of these problems are the taxes unduly experienced in the last period of the Ottoman Empire. Other villagers poverty, due to prolonged wars and nationalist movement formed in the non-Muslim subjects of the soldiers with their families they left behind is a great hatred of the Turks. Also among the matters contemplated in the theater degenerating religion and religious interests of the clergy who in the last years of the Ottoman Empire instruments. A letter from the other side because of Mustafa Kemal Atatürk and Çanakkale War are mentioned. Work in time and space, although certain elements of open space as a crash in western Anatolia, as in World War I when given year or 1915. In general, individuals selecting managers, especially Albanians, who are managed have been selected by Turkish villagers. In terms of language and style simple style theater has been written with simple language. Baş Belaları is the only work in the theater genre of Besim Atalay and the purpose of this article, Besim Atalay forgotten or that one side does not attract attention until now to introduce the reader to the theater writing.

Keywords
Baş Belaları, Besim Atalay, drama, time, space

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri