• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İNSANLAR İÇİN KULLANILAN NİTELEYİCİLER BAKIMINDAN TRAKYA AĞIZLARINA GENEL BİR BAKIŞ
(AN OVERVIEW OF THE THRACIAN ACCENT IN TERMS OF THE QUALIFIERS DESCRIBING HUMANS )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 9
Sayfa : 245-292


Özet
İlkel çağlardan bu yana ilerleme ve medeniyet kavramları, kadın ve erkek figürleri üzerine oluşturulmuş ve bu cinsiyetlerin sosyal hayattaki rolleri gelişmenin her aşamasında önemli bir rol üstlenmiştir. Türk kültüründe de kadın ve erkek figürlerinin sosyal rollerinin paylaşımı gelişme ve ilerleme kavramlarının vazgeçilmez bir etkeni olmuştur. Türk kültüründe erkek- kadın ve çocuk modeli için tarih boyunca birçok niteleyici kullanılmıştır. Özellikle Anadolu ve Rumeli ağızlarında bu kullanımların çeşitliliği ve özgünlüğü dikkat çekicidir. Bu niteleyicilerle kadın-erkek cinsiyetinin ve çocuk figürünün olumlu ve olumsuz özellikleri veya fiziksel durumları anlatılmaya çalışılmıştır. İnsan niteleyicileri bakımından ağızlardaki söz varlığına bakıldığında, bu alandaki sözcük dağarcığının ne kadar zengin olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Trakya Ağızlarında kullanılan insan niteleyiceleri sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Bölge ağzıyla ilgili yapılan saha derlemeleri ve diğer inceleme çalışmalarından hareketle oluşturulan bu çalışmada derleme sözlüğü hariç 24 farklı özgün eserin söz varlığı bölümleri taranarak gruplandırmaya tabi tutulmuştur. Çalışma bilhassa Trakya Bölgesinde kullanılan Türkçe söz varlığının çeşitliliği ve zenginliği hakkında fikir verecektir.

Anahtar Kelimeler
Ağız, Niteleyiciler, Türk Kültürü, Söz Varlığı, Trakya Ağzı

Abstract
Since primitive times, the concepts of progress and civilization have been based on male and female figures and have played an important role in the development of social roles in these genders. The sharing of the social roles of male and female figures in Turkish culture is an indispensable influence on the concepts of development and progress. Throughout history, various qualifiers have been used to describe male, female and child models in Turkish culture. Especially, in Anatolian and Rumelia dialects, the diversity and authenticity of these uses is remarkable. These qualifiers have tried to describe the positive and negative features or physical conditions of the male-female gender and the child's figure. From the point of view of human qualifiers when looking at the vocabulary variety of the accents, it is seen that the vocabulary in this area is rich. This study aims to classify the human quantifiers used in Thracian accent. In this study, which was created from the field compilations and other studies about the regional accent, except for this compilation dictionary, the vocabulary parts of 24 original works were grouped by scanning. The study will give an idea about the diversity and the richness of the Turkish word used especially in the Thrace region.

Keywords
Accent, Qualifier, Turkish Culture, Vocabulary, Thracian accent

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri