• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN “TÜRK KÜLTÜRÜ”NE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
(METAFORIC PERSPECTIVES ON "TURKISH CULTURE" FOR FOREIGN STUDENTS LEARNING TURKISH LANGUAGE )

Yazar : Doç. Dr. Mehmet Alptekin  , Tuba Kaplan  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 254-262


Özet
Dil öğretiminde kültür aktarımının yeri yadsınamayacak kadar büyüktür. Öğrenilen dil ile birlikte ait olduğu toplumu tanıyabilmek ve anlayabilmek için kültürünü de öğrenmek gerekmektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde de kültür aktarımı büyük bir önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin “Türk Kültürü” hakkındaki düşüncelerini metaforlar aracılığıyla nasıl kavramsallaştırdıklarını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde Gaziantep Üniversitesi TÖMER’de B1 seviyesinde Türkçe öğrenen toplam 57 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların her birinin “Türk Kültürü ..... gibidir, çünkü .....” ibaresini tamamlamasıyla elde edilen ham veriler, nitel çözümleme tekniklerinden içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, katılımcılar “Türk Kültürü” kavramına ilişkin olarak toplam 38 adet geçerli metafor üretmiştir. Bu metaforlar araştırmacılar tarafından ortak özellikleri bakımından irdelenerek iki farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Söz konusu bu iki kavramsal kategori katılımcıların uyruğu ve yaşı bakımından önemli derecede farklılık göstermiştir. Kavramsal kategoriler, ayrıca, öğrencilerin eğitim düzeyleri (lise, lisans, yüksek lisans) bakımından da önemli derecede farklılık göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Kültür, Türk Kültürü, Metafor, Yabancı Öğrenciler, TÖMER.

Abstract
The place of culture transfer in language teaching is too big to be denied. It is necessary to learn the cultures in order to understand and understand the society to which it belongs. Cultural transfer is also of great importance in teaching Turkish to foreigners. The purpose of this research is to bring up how the foreign students learning Turkish language conceptualized their thoughts about Turkish culture by metaphors. The objective work team of the research is formed of the total of 57 foreign students learning Turkish language in level B1 in TÖMER (Turkish language teaching center) in Gaziantep University. Every participant completed the sentence “Turkish culture is like ….. , because…..” and the acquired raw data from the answers is analyzed by quantitative and qualitative data analysis techniques. According to the findings of the research, the participants produced total of 38 current metaphors about “Turkish culture” concept. Those metaphors are studied by the researchers according to the common features among the metaphors, and collected in two different conceptual categories. The two different conceptual categories showed a lot of differences according to nationality, age, and the gender of the participants. Also the conceptual categories showed a lot of differences according to participants’ education level (high school, bachelor’s degree, postgraduate)

Keywords
Culture, Turkish culture, metaphor, foreign students, TÖMER.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri