• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE KADINLARIN ŞALVAR KULLANIMININ KÜLTÜREL VE FONKSİYONEL DEĞERLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE FIGURAL AND FUNCTIONAL SPECIFICATIONS OF CENTRAL ANATOLIA SHALVAR )

Yazar : Handan Baran  , Emine Koca  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 111-126


Özet
Bu çalışma, İç Anadolu Bölgesi’nde kullanılan geleneksel kadın şalvarlarının kültürel ve fonksiyonel özelliklerinin incelenerek, bölgedeki kadınların şalvar kullanmayı tercih etmelerinde bu özelliklerin etkilerini belirlemek amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırmada İç Anadolu Bölgesindeki 14 il, ilçe ve köylerinde rastgele seçilen 592 kadının konu ile ilgili görüşleri alınmıştır. Elde edilen veriler Sosyal Bilimler İstatistik Paketi (SPSS) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, örneklem grubunun şalvar kullanma durumları ve şalvar kullanmada sosyo kültürel ve fonksiyonel özelliklerin etkisi tablolar halinde sunularak yorumlanmış ve aralarındaki ilişki Ki-Kare Testi (Chi-Square Test) uygulanarak, veriler p< .05 anlamlılık düzeyinde analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; İç Anadolu Bölgesi geleneksel kadın şalvarlarının koruyuculuk, fiziksel rahatlık, hareket serbestîsi, farklı boyutlara ayarlanabilirlik, sıcak/serin tutma ve psikolojik rahatlık açısından fonksiyonel özelliklere sahip olduğu saptanmıştır. Çalışmada İç Anadolu Bölgesi’ndeki kadınların şalvar kullanımının il ve ilçelere oranla köylerde ve kasabalarda tarla ve bahçe işlerinden kaynaklanan nedenlerle daha yaygın olduğu, şalvar kullanımım oranının genç yaş gruplarında ve eğitim düzeyi yükseldikçe düştüğü, demografik özelliklerle şalvar kullanma durumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Kadınların şalvar kullanmalarında çevrenin etkisinin olmadığı, kendi istekleri ile şalvar kullandıkları ve bu tercihte şalvarın fonksiyonel özelliklerinin etkili olmasının yanında gelenek ve kültürü yaşatmak amacıyla yaşamlarının büyük bir bölümünde şalvar kullandıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Geleneksel Giyim, Giysi Konforu, Fonksiyonellik, Moda, Şalvar.

Abstract
In this study, the cultural and functional characteristics of traditional female shalvars used in the Central Anatolian Region were examined. Women in the region have been planned and carried out in order to determine the effects of these characteristics in their preference to use baggy trousers. In the study, 592 women randomly selected from 14 provinces, districts and villages in the Central Anatolia Region received their views on the subject. The data obtained were analyzed using the Social Science Statistical Package (SPSS). According to demographical specifications, the relationship between usage of shalvar and sociological and functional specifications are analyzed by applying Chi-Square Test and this data are analyzed as an order of p<0,005. According to the results of the research; It has been determined that traditional female shalvars in Central Anatolia Region have functional features in terms of protection, physical comfort, freedom of movement, adjustability to different dimensions, warm / cool retention and psychological comfort. It was found that there was a statistically significant relationship between the usage rate of shalvar in young age groups and the demographic characteristics and the use of shalvar as the level of education increased. It has been observed that in Central Anatolia women live in rural area prefer to wear shalvar with respect to urban area due to working comfort. Moreover usage of shalvar also depends on age, education, and demographic specifications according to the statistics. It has been determined that women are not influenced by the circus in their use of shalvar, they use their own will and shalwar. It has been determined that the functional properties of the shalvar are effective in this preference and that they use shalvar in a large part of their lives in order to keep tradition and culture alive.

Keywords
Eskişehir, Traditional clothing, Functionality, Shalwar, Comfort of clothes, Fashion.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri