• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ T445 NUMARADA MECMUATÜL-EŞ’AR ADIYLA KAYITLI BİR ŞİİR MECMUASI
(ABOUT THE POETRY MECMUA REGISTERED AT NUMBER T445 IN İSTANBUL UNIVERSITY RARE WORKS LIBRARY )

Yazar : Hüsna Nur Ağyıldız    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 361-396


Özet
Şiir mecmuaları, farklı şairlere ait farklı tür ve şekildeki (manzum ve mensur) şiirleri bir araya getiren seçkilerdir. Mecmualar, bilinen veya bilinmeyen çeşitli şairlerin şiirlerine, çoğu zaman yüzyıl farkı gözetmeksizin yer verdiği için önemli metinlerdir. Ayrıca derleyicisinin ve derlendiği dönemin edebi beğenisini, kültürünü, tarihini ve edebi zevkini yansıtması yönüyle de edebiyat tarihimizin özellikle de Klasik Türk Edebiyatı alanının yardımcı kaynakları arasındaki önemini korumuştur. Edebiyat tarihine dair tespit yaparken mecmuaların varlığı göz ardı edilmemelidir. Bazen bir şairin yayımlanmış divanında olmayan şiirleri dahi mecmualarda tespit edilebilmiştir. Üzerinde çalıştığımız eser, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T445 numarada “Mecmuatü’l-Eş’ar” adıyla kayıtlı bir şiir mecmuasıdır. İstinsah tarihi ve yeri belli olmayan bu mecmuanın müstensihi ise araştırmalarda adına rastlayamadığımız “Kevser” mahlaslı bir şairdir. Öncelikle 80 varaktan oluşan bu mecmuanın dış yapısı, dil ve muhteva özellikleri tanıtılmıştır. Daha sonra mecmua türlerine, şiir mecmualarının önemine, mecmuada alfabetik olarak sıralanan şair ve bunların şiirlerine, mecmuayı yazanın şairlere teveccühüne, mecmuada önemli görülen bazı hususlara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Mecmua, Şiir, Şiir Mecmuaları, Klasik Türk Edebiyatı, Divan Şiiri

Abstract
Poetry mecmuas are works which bring the poems (verse and prose) in different genre and form belonging to different poets together. Mecmuas are important texts because they give place to poems of various known or unknown poets often regardless of the century difference. In addition, they have maintained their importance among the auxiliary sources of our literature history and especially the field of Classical Turkish Literature because they reflect culture, history and literary taste of their compilers and the period they were compiled. When determining the literature history, the presence of mecmuas should not be ignored. Sometimes, even the poems which do not take place in the published divan of a poet have been determined in mecmuas. The work that we are working on is a poetry mecmua registered with the name of “Mecmuatü’l-Eş’ar” on number T445 in İstanbul University Nadir Eserler Library. Copying date and place of the mecmua are not definite. However, its copyist is a poet who has pen name “Kevser” that we could not come across in the researches. Firstly, the mecmua which consists of 80 sheets has been introduced in terms of external structure, language and content features. Then, the types of mecmua, the importance of poetry mecmuas, the poets listed alphabetically in the mecmua and their poems, compliment of the poet who wrote the mecmua to the poets and some matters considered important in the mecmua have been stated.

Keywords
Mecmua, Poem, Poetry Mecmuas, Classical Turkish Literature, Ottoman Poem

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri