• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE KULLANILAN HAYVAN ADLARININ GÜNÜMÜZ ANADOLU AĞIZLARINDAKİ DURUMLARI
(THE SITUATIONS OF ANIMAL NAMES USED IN ANCIENT ANATOLIAN TURKISH IN TODAY’S ANATOLIAN DIALECTS )

Yazar : Doç. Dr. Muharrem Özden    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 20
Sayfa : 44-74


Özet
İnsanoğlu ilk çağlardan günümüze kadar varoluş mücadelesini doğadaki bitkilerin dışında hayvanlardan da faydalanarak sürdürmüştür. Özellikle göçebe olarak yaşayan topluluklarla hayvanların ilişkisi daha da hayatidir. Türklerin tarihteki en büyük başarılarından biri, hiç şüphesiz onların, içinde yaşadıkları çevreye (tabiat) ve iklime uygun bir hayat tarzını gerçekleştirmiş olmalarıdır. Atlı-göçebelik, çoğu bakımdan çiftçilikten daha zor bir hayat tarzıdır. Hayvanları evcilleştirmek, yetiştirmek, büyük sürüleri sevk ve idare etmek, değişik iklim ve çevre şartları içinde durmadan onlara yeni otlaklar ve su bulmak, hububatın ekilmesinden ve hasadın toplanmasından daha zor bir faaliyet olduğu gibi; büyük emek, enerji, yetenek ve tecrübe isteyen bir iştir. Bu çalışmada Eski Anadolu Türkçesindeki hayvan adlarından hareketle günümüz Anadolu ağızlarında bu adların şu andaki durumları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Eski Anadolu Türkçesi, Hayvan Adları, Anadolu Ağızları, Göçebe, Türkler

Abstract
Human beings have continued their existence struggle from the first ages to the present day by using the plants and animals in nature. Especially, the relationship between animals and nomadic communities is more vital. One of the greatest achievements of the Turks in history is undoubtedly that they have realized a lifestyle that is appropriate to the environment and climate in which they live. Equine-nomadism is a more difficult lifestyle than farming in many ways. To tame and cultivate animals, to drive and manage large flocks, to find new pastures and water in different climatic and environmental conditions are more difficult activities than harvesting and also great labor, energy, talent and experience. In this study, based on the names of animals in Ancient Anatolian Turkish, the current situation of these names in contemporary Anatolian dialects is emphasized.

Keywords
Ancient Anatolian Turkish, Animal Names, Anatolian Dialects, Nomadic, Turks

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri