• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ T 3473 NUMARADA KAYITLI MECMÛ'A-İ EŞ'ÂR’IN TANITIMI
(ISTANBUL UNIVERSITY LIBRARY OF RARE BOOKS T 3473 REGISTERED IN NUMBER MECMÛ'A-İ EŞ'ÂR'S INTRODUCTION )

Yazar : Büşra Çetinkaya  , Duygu KÜTÜK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 20
Sayfa : 366-411


Özet
Mecmualar, edebiyat tarihimizin tam manası ile ortaya koyulabilmesine katkı sağlayan eserlerdir. Yazıldıkları dönemin okuyucu zevkini görmek, şairlerin popülerliğini ve edebî kişiliğini tespit etmek, dîvânı bulunmayan, çeşitli nedenlerle tezkirelerde yer almayan şairlere ve şiirlerine ulaşmak, dîvânı bulunan şairlerin ise şiirlerinde yer alan eksiklikleri gidermek açısından önemli bir yere sahiptirler. Çalışmamızın konusu olan eser, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T 3473 numarada kayıtlı Mecmû‘a-i Eş‘âr’dır. Çalışmada öncelikle mecmualar hakkında bilgi verilmiş, daha sonra Mecmû‘a-i Eş‘âr’ın dış özellikleri, muhteva, dil ve yazım özellikleri bakımından tanıtımı yapılmıştır. Mecmuada yer alan şairler, şiir sayıları, şiirlerin yazıldığı nazım şekilleri ve ilgili şiirlerin bahirleri ile vezin kalıpları tablolar halinde verilmiştir. Mecmua, 86 varaktan oluşmaktadır. Mecmuada 4’ü Arapça, 198’i Farsça, 544’ü Türkçe olmak üzere toplam 746 şiir bulunmaktadır. Bu şiirler 15. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında yaşamış olan şairler tarafından kaleme alınmıştır. Çalışmamızın amacı mecmuanın tanıtımını yapmak, içeriği hakkında bilgi vermek, mecmua çalışmaları içerisindeki önemini ortaya koymak ve sayısal verilerini araştırmacıların dikkatine sunmaktır. İlgili eser, Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)’ne uygun olarak hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi, mecmua, şiir mecmuası, Klasik Türk Edebiyatı, divan şiiri, MESTAP

Abstract
Journals are the pieces that allows our literature history to be fully presented with its meanings. Through them we can see the interests of the readers from the time they were written. We can learn the popularity of the poets, their personalities, find poems that are missing from the collections of the biographies of poets and poets whom are not coming from a dîvân. And also see what the poets with dîvân are lacking in their poems to make up for them. The subject of our study is T 3473 numbered journal called Mecmû‘a-i Eş‘âr from Istanbul University Library of Rare Books. In the study we first have information about journals. Second we have information of Mecmû‘a-i Eş‘âr’s physical attributes, contents, language and orthography. Then a chart that shows the poets and poetry forms that they used with aruz prosody of the poems. The journal has 86 foils. Journal contains 4 Arabic, 198 Persian, 544 Turkish and in total of 746 poems. These poems were written by poets whom lived from 15th century to 19th. The intention of our study is to introduce the journals, their content and point out the importance and their statistics to the researchers. The study was prepared according to Systematic Classification Project of Journals (MESTAP).

Keywords
IU Rare Books Library, journal, poetry journal, Classical Turkish Literature, divan poetry, MESTAP

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri