• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ANAR’IN AK KOÇ, KARA KOÇ ROMANINDA TÜRK DÜNYASININ GELENEĞİNİN İNŞASI
(THE FORMATION OF THE TURKISH WORLD IN ANAR’S NOVEL AK KOÇ, KARA KOÇ )

Yazar : Dr. Aynur Beşkonak    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 74-82


Özet
Çağdaş Azerbaycan edebiyatının görkemli simalarından olan Anar Rızayev’in Ak Koç Kara Koç eseri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonraki dönemde yazılmış bir romandır. Ütopik roman olan Ak Koç, Kara Koç, Azerbaycan Halk Masalı ’’Melikmemmed’’den esinlenerek yazılmıştır. Sosyal, siyasi, kültürel, edebi, bilimsel, ekonomik konuların ele alındığı eserde ütopik ve distopik masallar arzu edilen ve arzu edilmeyen olayları tasvir eder. İki bölümden oluşan romanın birinci bölümünde ütopik ülke anlayışı vardır. Romanda Türklük bilinciyle inşa edilen bir Bakü söz konusudur. Yazar, Türk Dünyası aydınlarını ölümsüzleştirdiği hayali bir Bakü haritası tasarlar. Bu harita aynı zamanda geniş Türk Dünyası haritasıdır. Birinci ütopik bölümde her fırsatta Türk milletinin milli, manevi bütünlüğünü savunan yazarın Türk Dünyasının inşasına işaret eden düşünceleri yer alır. Birleşmiş Azerbaycan Cumhuriyeti Azerbaycan-Türk milletinin vahit, özgür, demokratik, dünyevi devleti gibi tasvir edilir. Azerbaycan, büyük Türk Dünyasının ayrılmaz parçasıdır. Milliliği koruma, köke dönüş, milli değerlere saygı ilkeleri esastır. Anar, Ak Koç, Kara Koç romanında Türk Dünyasının inşasına işaret eden düşünceleriyle halkı ortak tarihi ve kültürel miraslara sahip çıkarak evrensel değerler etrafında bir bütün olmaya davet eder.

Anahtar Kelimeler
Anar, ütopya, Türk Dünyası, Bağımsız Azerbaycan, gelenek, milli değerler.

Abstract
Ak Koch Kara Koch is a novel written by Anar Rzayev, one of the magnificent figures of contemporary Azerbaijani literature, in the period after the establishment of the Republic of Azerbaijan Azerbaijani folktale “Malikmammad” inspired author to write this utopian novel of Ak Koch, Kara Koch (White Ram, Black Ram) So, his primary source of inspiration was “Malikmammad”. Social, political, cultural, literary, scientific and economic issues are discussed in the novel and utopian and dystopian tales describe desired and undesirable events. In the first part of the novel, which consists of two parts, there is an understanding of utopian country. The author designs an imaginary Baku map in which he immortalizes the Turkish World intellectuals. This map is also a vast Turkish World map. In the first utopian section, the ideas of the author, who defends the national and spiritual unity of the Turkish nation at every opportunity, point to the construction of the Turkish World. The United Azerbaijan Republic is depicted as free, democratic, secular state of the Azerbaijan-Turkish nation. Azerbaijan is an integral part of the great Turkish World. The principles of preserving nationality, returning to the root and respecting national values are essential. Anar, in his novel, with his thoughts pointing to the creation of the Turkish world invites people to be bound together by common values by protecting common historical and cultural heritage.

Keywords
Anar, Utopia, Turkish world, Independent Azerbaijan, Tradition, National values.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri