• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ NURİ ARLASEZ KOLEKSİYONU 263 NUMARADA MECMÛATÜ'L-EŞÂR ADIYLA KAYITLI ŞİİR MECMUASI ve FİRÂKÎ MAHLASLI ŞİİRLER
(MECMÛATÜ'L-EŞÂR RECORDED ON NUMBER 263 IN THE NURİ ARLASEZ COLLECTION IN SÜLEYMANİYE LIBRARY AND THE POEMS HAVING THE APPELLATION FİRÂKÎ )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 112-122


Özet
Mecmualar, edebiyat sahasındaki çalışmalar açısından oldukça önemli eserler arasındadır. Bu eserler vasıtasıyla ünlü şairlerin mevcut dîvânlarında yer almayan şiirleri ile edebiyat tarihimizde adı daha önce duyulmamış şairler ve şiirlerine de ulaşmamız mümkündür. Bunların yanısıra mecmualar, yazıldıkları dönemin edebî beğenisi ve birtakım sosyokültürel özelliklerini yansıtması dolayısıyla, gerek Türk edebiyatı gerekse Türk kültürü ve tarihi açısından da oldukça önemlidir. Makalede Süleymaniye Kütüphanesi Nuri Arlasez Kataloğu’nda 263 numarada Mecmû‘atü’l-Eş‘âr adıyla kayıtlı olan şiir mecmuası dış özellikleri, muhtevası ve bazı dil özellikleri açısından tanıtılmıştır. 70 varaktan oluşan mecmua, genellikle 16. yüzyılda yaşamış şairlerin şiirlerinden oluşmaktadır. Bu şairler ve kullandıkları nazım şekilleri ile mecmuadaki şiirlerin bahir ve kalıpları tablolar vasıtasıyla belirtilmiştir. Ardından çalışmamızın önemli bir bölümünü temsil eden, mecmuadaki Firâkî mahlaslı şiirlere yer verilmiştir. Bu şiirler vezinleriyle birlikte, mecmuadaki varak sıra numarasına göre verilmiştir. Şiirlerin mecmuadaki varak ve şiir numarası, ilgili şiirin altında parantez içinde verilmiştir. Bu çalışmada amaç, mecmuaların edebiyat tarihimiz açısından önemini vurgulamak ve pek çok değerli şairimizin değerli eserlerinin gün yüzüne çıkarılması doğrultusunda gelecekte yapılacak yeni çalışmalara ışık tutabilmektir.

Anahtar Kelimeler
Türk edebiyat tarihi, Süleymaniye Kütüphanesi, Mecmua, Şiir, Firâkî.

Abstract
In terms of Turkish literature, poetry journals are among the highly important literary works. Thanks to these works, we can both reach poems of some famous poets which don’t take place in their dîvâns and poets whose names are unknown in our literature history. In addition to these, poetry journals are highly important not only Turkish literature but also Turkish culture and history because they reflect both literary preference and several sociocultural features of the time they written. The article contains the presentation of the poetry journal listed as Mecmû‘atü’l-Eş‘âr recorded on number 263 in the Nuri Arlasez Collection in Süleymaniye Library in terms of shape, content and some linguistic features. The poetry journal which is composed of 72 foils generally contains the poems of 16th century poets. Together with these poets and poem forms that they used, the metrical frameworks of the poems and sort of them also are given though tables. Then, representing a significant part of our study, the poems which belong to Firâkî are given place. These poems are given in order of their foil numbers in the poetry journal together with their metrical frameworks. Foil and poem numbers of the poems are given in brackets under the related poems. The purpose of this study is to emphasize importance of poetry journals in terms of literature history and shed light on new studies that will be done in the future, in the hope that valuable poems of lots of valuable poets can be unearted.

Keywords
Turkish Literature History, Süleymaniye Library, Poetry Journal, Poem, Firâkî.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri