• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SCHEİNHARDT’IN “DREİ ZYPRESSEN” ADLI ESERİ IŞIĞINDA ALMANYADA YAŞAYAN TÜRK GENÇLERİNİN KİMLİK PROBLEMİ VE BU PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(IDENTITY PROBLEM FOR THE TURKISCH YOUT IN GERMANY AND OFFERS FOR THE SOLUTION OF THESE PROBLEMS IN THE LIGHT OF LITERARY WORK OF SCHEINHARDT, “DREİ ZYPRESSEN” )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 123-134


Özet
Yabancılar Edebiyatı’nın en önemli konularından biri Kimlik Problemi’dir. Scheinhardt’ın incelediğimiz öykülerinde Kimlik Problemi’yle ilgili birçok husus gözümüze çarpmaktadır. Alışılmış ortamdan ayrılmak zorunda kalan, farklı bir dünyada, farklı bir kültürle yaşamak zorunda kalan ve bununla birlikte aile ve çevre çatışması içine giren yabancılar, Kimlik Problemi’nin ortaya çıkmasına neden olur. Farklı bir toplumda yaşayan bu yabancılar zaman içerisinde geldikleri ülkenin kültüründen uzaklaşır ve yabancılaşır. Bu yabancılaşma kendini politik, ekonomik ve dini alanlarda gösterir ve Kimlik Problemi’nin büyümesine yol açar. Almanya’da yaşayan Türk asıllı edebiyatçıların önde gelen isimlerinden Saliha Scheinhardt, 40 yılı aşkın süredir birçok Almanca eser yazmıştır ve bu yolda birçok ödül kazanmıştır. Bu makalede Saliha Scheinhardt’ın “Drei Zypressen” adlı eserinden yola çıkarak, 1960’lı yıllarda işgücüne duyulan ihtiyaçtan dolayı Almanya’ya göç eden Türk aileleri ve orada doğup büyümüş veya küçük yaşlarda gitmiş olan Türk gençlerimizin yaşadıkları kimlik problemi ele alınacaktır. Giriş bölümünde Scheinhardt ve Göçmen Edebiyatı hakkında kısaca bilgi verildikten sonra Türk gençlerinin Almanya’da yaşadıkları kimlik problemi ve bunun ortaya çıkış nedenlerini gözler önüne serip, bunlara yönelik çözüm önerilerinin tespiti amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Almanya, Türk, Scheinhardt, işgücü, göç, kimlik problemi, Almanya, Türk, kültür, yabancı

Abstract
One of the most important subject of the literature of foreigners is the problem of identity. A lot of things about problem of identity are observed when we analyze Scheinhardt’s stories. Foreigners who they have to leave their native environment, they have to live in another world, another culture, nonotheless who they have many conflict with the environment and family give rise to problem of identity. These foreigners, who they live in different society, clear off and alienate to the culture of their own country. This alienation shows itself on the area of the politics an the religion and it causes the increase of the problem of identity. Saliha Scheinhardt, one of the prominent woman of literati of Turkish origin living in Germany, has written many German book for over 40 years and has won many award in this way. Identity problem of the Turkish familes, who had been immigrated to Germany in the years of 1960 due to labour force requirement, and edentity problems of Turkish youth, who have been born and grown up in Germany or immigrated there during early ages, will be disscussed in this assay. Following a brief information about Scheinhardt and immigrant literature in the opening chapter, and displaying identity problems of Turkish youth living in Germany and revealing the reasons why these problems developped, it is intended to determine solution proposals for these problems.

Keywords
Scheinhardt, labour force, immigration, identity, Germany, Turk, culture, foreign

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri