• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

2 SayıEditör
Yasin Şerifoğlu

Editör Yardımcısı
Serdar Uğurlu, Kaan Yılmaz, Selçuk Kürşad Koca

Kastamonu-Türkiye  24.12.2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Yapıcı  
AYDIN VE YÖRESİ AĞIZLARINDA KULLANILAN ŞİMDİKİ ZAMAN ŞEKİLLERİ Ss, 01-48
PRESENT CONTINUOUS TENSE TYPES USED IN DIALECTS OF AYDIN AND ITS SURROUNDINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK65
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Nedim Bakırcı  
ÂŞIK KIRAÇ ATA’NIN TASNİF ETTİĞİ İLBEY İLE MİHRİNAZ HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 49-111
A STUDY ON THE STORY OF İLBEY AND MİHRİNAZ CREATED BY THE MİNSTREL KIRAÇ ATA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK64
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya Ürkmez  
KIZIL DAMGA ve CENGİZ HAN’A KÜSEN BULUT’TA YASAK ÇOCUK Ss, 112-136
FORBIDDEN CHILD IN THE NOVELS THE SCARLET LETTER AND CENGİZ HAN’A KÜSEN BULUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK61
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hazar  
TÜRK ANLAM BİLİMİ BİBLİYOGRAFYASI Ss, 137-173
BIBLIOGRAPHY OF TURK SEMANTİC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK60
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Ferit Yusupov  
TATAR DİLİ ŞİVELERİNDEKİ BİLEŞİK GEÇMİŞ ZAMAN BİÇİMLERİ Ss, 174-205
A ANALYTICAL VERB FORMS OF PAST TENSE IN DIALECTS OF TATAR LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK58
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebülfez Elçibey Çeviren: Muhammet Kemaloğlu  
BÜYÜK LOKMAN’A (İBN SİNA) BAKIŞIMIZ NASIL OLMALI Ss, 206-216
BIG LOKMAN (IBN SİNA) HOW DO WE LOOK SHOULD BE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK57
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Emine Atmaca , Reshide Adzhumerova  
RADLOFF’UN OPIT SLOVARYA TYURKSKİH NAREÇİY SÖZLÜĞÜ’NDE EV VE EV KAVRAM ALANI İLE İLGİLİ KELİMELER Ss, 217-257
HOUSE AND HOME CONCEPT AREA RELATED WORDS RADLOFF OPIT SLOVARYA TYURKSKİH NAREÇİY DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK54
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Şimşek  
KÜLTÜRBİLİM ALANINDA YAŞANAN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMLERİN KÜLTÜR ODAKLI ÇEVİRİ KURAMLARINA ETKİSİ Ss, 258-264
THE EFFECT OF THE CULTURE TURNS IN CULTURE STUDIES TO THE CULTURE ORIENTED THEORIES OF TRANSLATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK71
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Saadettin Yıldız  
SÜRGÜN MEKTUPLARINDAKİ ZİYA GÖKALP Ss, 265-288
ZİYA GÖKALP IN EXILE LETTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK76
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah Yılmaz  
TÜRKİYEDEKİ KAZAN-TATAR TÜRKÇESİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALI BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ Ss, 289-321
A BIBLIOGRAPHY AN ANNOTATED ESSAY ON KAZAN -TATAR TURKISH PUBLISHED IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK49
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Kamol Mustaev , S. A. Ishnıyazova  
SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETIDA O’ZBEK VA QIRG’IZ ADABIYOTLARINING QIYOSIY –TIPOLOGIK O’RGANISH ASOSLARI Ss, 322-329
PRINCIPLES OF COMPARATIVE TYPOLOGICAL STUDY OF THE UZBEK-KYRGYZ LITERATURES AT THE SAMARKAND STATE UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK59
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rasih Selçuk Uysal  
BALIKESİRLE İLGİLİ BAZI KAYNAKLARDA CÂMİÜ’D-DÜVEL’İN YANLIŞ VE DOĞRU KULLANIMI Ss, 330-335
PROPER AND FOLSE USING OF CÂMİÜ’D-DÜVEL IN SOME RESOURCES RELATED THE BALIKESİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK72
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Ozan Yılmaz  
“GELENEKTEN DEYİŞE” KLASİK TÜRK VE FARS EDEBİYATLARININ ORTAK İFADE BİÇİMLERİNDEN “BAŞA TOPRAK SAÇMAK” Ss, 336-350
“FROM TRADITION TO IDIOM” ONE OF MUTUAL EXPRESSION FORMS IN CLASSICAL TURKISH AND PERSIAN LITERATURES “SPRINKLING SOIL ON HEAD”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK79
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Bülent Hünerli  
GAGAVUZ TÜRKÇESİNDEKİ ÇOK ANLAMLI “UUR (UĞUR)” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE Ss, 351-358
ON POLYSEMYC WORD “UUR (UĞUR)” IN GAGAUZ TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK73
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin Durmuş  
XVI. YÜZYILDA BİR ŞARİH MUSTAFA BİN MUHAMMED ve Şerh-i Kelimat-ı Çehar Yar-ı Güzini. Ss, 359-369
A DESCRİPTİVE MUSTAFA BİN MUHAMMED and ŞERH-İ KELİMÂT-I ÇEHÂR YÂR-I GÜZÎN in 16. Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK78
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Ergin Jable  
MİTROVİÇA TÜRK AĞZINDA SES OLAYLARI Ss, 370-387
PHONETIC CHANGES IN MİTROVİCA TURKISH DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK83
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnna Lopatova , Valeriia Lutsenko  
TÜRK DİLİNDE DEYİMLER VE ONLARIN UKRAYNA DİLİNE ÇEVİRME SORUNLARI Ss, 388-398
PHRASEOLOGICAL UNİTS IN TURKİSH LANGUAGE AND DIFFICULTIES IN TRANSLATİNG THEM INTO UKRANİAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK82
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Hanife Özer  
KUYUCAKLI YUSUF’TA ARZU ÜÇGENLERİ Ss, 399-408
THE DESİRE TRİANGLES IN THE NOVEL KUYUCAKLI YUSUF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK80
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. İsmail Avcı  
EVLİYA ÇELEBİ'NİN SEYAHATNÂME'SİNDE İSKENDER-İ ZÜLKARNEYN Ss, 409-431
ALEXANDER THE GREAT IN THE SEYAHATNAME OF EVLİYA ÇELEBİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK85
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yu. N. İsayev Çeviren: Bülent Bayram  
ÇUVAŞÇADA VE BAZI TÜRK ŞİVELERİNDE “ARDIÇ” KELİMESİNİN MİTOLOJİK ANLAMI VE ETİMOLOJİSİ Ss, 432-435
ETYMOLOGY AND THE MYTHOLOGICAL MEANING OF THE WORD JUNIPER IN THE CHUVASH AND SOME TURKIC LANGUAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK86
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri