• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MEHMET ASAF’IN “ZAVALLI BABA” ADLI HİKÂYESİ VE İNCELEMESİ
(MEHMET ASAF'S STORY AND INVESTİGATİON OF “ZAVALLI BABA” )

Yazar : Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 10
Sayı : 28
Sayfa : 39-60


Özet
Mehmet Asaf’ın Zavallı Baba adlı hikâyesinin yayımlanma tarihi belli değildir. Eserde çocuklarını savaş ve salgın sebebiyle kaybeden bir babanın dramı anlatılır. Söz konusu hikâye kişisini caddede gören diğer hikâye kişisinin onun berduş hâlini ve sürekli söylediği şarkıların sebebini araştırması üzerine bina edilen hikâye altı metin halkasından oluşur. Yazar anlatıcının ağzından kaleme alınan metinde kişi sayısı fazla değildir. Otuz, otuz beş günlük süreyi kapsayan metinde açık mekân olarak İstanbul’un çeşitli semtleri, kapalı mekân olarak da kıraathaneler seçilir. Metnin dili açık ve anlaşılırdır. Anlatım tekniklerinden geriye dönüş tekniği, diyalog tekniği, mektup, leitmotiv tekniği, montaj kullanılır. İzlek olarak İstanbul, sevgili, salgın ve savaşlar, müzik, arayış yolculuğu ve metinlerarası ilişkilere yer verilir. Sevgili divan edebiyatındaki sevgilinin izdüşümü görünümündeyken, salgı ve savaşların ölüme neden olduğu bir ailenin penceresinden okuyucunun dikkatine sunulur. Müzik kültürü metinde çeşitli makamların kullanılmasıyla dikkat çeker. Arayış yolculuğu kalıbının özelliklerine uygun olmayan metin yine de bir arayış metaforu üzerine kurgulanmıştır. Diğer taraftan metinlerarasılık metne çeşitli vesilelerle dâhil olan şarkılar üzerine kolaj tekniğiyle vücut bulur.

Anahtar Kelimeler
Zavallı Baba, olay örgüsü, mekân, zaman, izlek

Abstract
The publication date of Mehmet Asaf's story named "Poor Baba" is unknown. In the work, the drama of a father who lost his children due to war and epidemic is told. The story, which is based on the search of the other story person who sees the person in question on the street, his vagrant status and the reason for the songs he constantly sings, consists of six text rings. The number of people in the text written by the author narrator is not high. In the text covering a period of thirty to thirty-five days, various districts of Istanbul are chosen as open spaces and coffee shops as indoor spaces. The language of the text is clear and understandable. Among the narrative techniques, flashback technique, dialogue technique, letter, leitmotiv technique, montage are used. Istanbul, lovers, epidemics and wars, music, quest journey and intertextual relations are included as themes. While the beloved is the projection of the beloved in divan literature, it is brought to the attention of the reader from the window of a family where epidemics and wars cause death. Music culture draws attention with the use of various modes in the text. The text, which is not suitable for the characteristics of the quest journey pattern, is still built on a quest metaphor. On the other hand, intertextuality is embodied in the collage technique on the songs included in the text on various occasions.

Keywords
Zavallı Baba, plot, place, time, theme

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri