• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AHMET HAMDİ TANPINAR VE PAUL VALERY
(AHMET HAMDİ TANPINAR AND PAUL VALERY )

Yazar : Prof. Dr. İbrahim Şahin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 11
Sayı : 34
Sayfa : 12-44


Özet
Modern Türk edebiyatının önemli ismi Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) akademisyenliği yanında edebiyatın hemen hemen her türünde eserler kaleme almış sanatkârlarındandır. Romancı, hikâyeci, şair, denemeci ve edebiyat tarihçisi olan Tanpınar, şiir sanatı hakkında, kendisinin söylediğine göre Paul Valery’den etkilenmiştir. Paul Valery (1871-1945) sadece şiirleriyle değil, şiir hakkındaki görüşleri ile birçok şairi etkilemiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Paul Valery’nin Mösyö Teste adlı eserini 1926 senesinde, Ankara’da okumuştur. Mösyö Teste’nin kendisini çok etkilediğini söyleyen Tanpınar, eseri, en kısa zamanda Türkçeye çevirmeye karar verir. Fakat söz konusu çeviriyi tamamlayamadan ölür. Tanpınar’ın Paul Valery’nin sanatına ve fikirlerine olan hayranlığı bu kadarla kalmaz. Fransa’ya gittiği senelerde, Valery’nin doğduğu şehri ve mezarını ziyaret eder. Bilhassa şiir hakkındaki makalelerinde sık sık Paul Valery’nin görüşlerine atıfta bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın asıl gayesi, Paul Valery’ye dair bir etüt hazırlamaktır. Paul Valery’nin Mösyö Teste adlı eserinin çevirisini tamamlayabilseydi, o kitabın giriş kısmına koyacağını düşündüğümüz bu çalışmanın notları, Tanpınar’dan kalan müsveddeler arasındadır. Dağınık, düzensiz notlar halindeki bu müsveddeler, tahmin edilebileceği gibi eski yazıdır. Tanpınar’ın el yazısı ile kaleme aldığı müsveddeleri bir araya getirerek yeni yazıya aktardık. Tanpınar’ın üstadım dediği Paul Valery hakkındaki düşüncelerini yorumlarken, Tanpınar’ın mektuplarından ve makalelerinden de faydalandık. Daha evvel Tanpınar’ın yine müsveddeleri arasında bulunan Gerard de Nerval’e dair notlarını yayınlamıştık. Şüphesiz sanatkârların etkilendikleri kaynaklar hakkındaki düşüncelerini bilmek, kendisinin sanatı hakkında yeni bakış açıları edinmemizi sağlayacaktır. Sonuç olarak Gerard de Nerval ve Paul Valery, Tanpınar şiirinin teknik ve tematik kaynaklarını temsil eden iki mühim isimdir.

Anahtar Kelimeler
Saf şiir, Valery, Tanpınar, Mösyö Teste, biyografi, poetika.

Abstract
Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962), an important name of modern Turkish literature, is one of the artists who wrote works in almost every genre of literature as well as being an academic. A novelist, short story writer, poet, essayist and literary historian, Tanpınar was, according to his own words, influenced by Paul Valery on the art of poetry. Paul Valery (1871-1945) influenced many poets not only with his poems but also with his views on poetry. Ahmet Hamdi Tanpınar read Paul Valery's Monsieur Teste in 1926 in Ankara. Saying that Monsieur Teste influenced him a lot, Tanpınar decided to translate the work into Turkish as soon as possible. But he died before completing the translation. Tanpınar's admiration for Paul Valery's art and ideas did not end there. During his years in France, he visits the city where Valery was born and his grave. Ahmet Hamdi Tanpınar often refers to Paul Valery's views, especially in his articles on poetry, but his main goal is to prepare a study on Paul Valery. The notes of this study, which we think he would have included in the introduction of Paul Valery's Monsieur Teste had he been able to complete the translation, are among the manuscripts left by Tanpınar. These manuscripts, in the form of scattered, disorganized notes, are, as one might expect, in old writing. We have gathered Tanpınar's handwritten manuscripts and transcribed them into new writing. We have also benefited from Tanpınar's letters and articles while interpreting his thoughts on Paul Valery, whom Tanpınar called his master. We have previously published Tanpınar's notes on Gerard de Nerval, which were also among his manuscripts. Undoubtedly, knowing the thoughts of artists on the sources of their influences will enable us to gain new perspectives on his art. In conclusion, Gerard de Nerval and Paul Valery are two important figures representing the technical and thematic sources of Tanpınar's poetry.

Keywords
Pure poetry, Valery, Tanpınar, Monsieur Teste, biography, poetics.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri