• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KAYNAKÇASI
(BIBLIOGRAPHY OF TEACHING TURKISH LANGUAGE TO FOREIGN PEOPLE )

Yazar : Ramazan Kahriman  , Abdullah Dağtaş, Erhan Çapoğlu, Zeynep Ateşal  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 1
Sayfa : 80-132


Özet
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen bireylerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu da ikinci dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili çok sayıda çalışmanın yapılmasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar, araştırmacılar için alanla ilgili boşlukları belirleyebilmek açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı da araştırmacılara yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili yapılmış çalışmaları bir bütün hâlinde sunarak yeni çalışmaların önünü açabilmek ve alandaki boşlukları doldurabilmektir. Bu makalede yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili yapılmış çalışmalar (kitap, makale, tez, sempozyum, seminer ve kurultay bildirileri) tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili 205 kitap, 155 makale, 140 yüksek lisans tezi ve 35 doktora tezi olmak üzere toplam 175 tez, 226 adet seminer, kurultay ve sempozyum bildirisi tespit edilmiştir. Kitaplar; yerli ve yabancı kitaplar ile setler olmak üzere üç ayrı başlık altında verilmiştir. Makaleler alfabetik sıraya göre verilmiş, tezler de yüksek lisans ve doktora tezleri olarak iki alt başlıkta belirtilmiştir. Sempozyum, seminer ve kurultay bildirileri de önceki sempozyum, seminer ve kurultaylara göre verilmiştir. Yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili gelecekte yapılacak bu tarzda bir çalışmanın kapsamı daha geniş olacaktır. Bu çalışmaya sanal ortamda yapılmış çalışmalar da (İnternet sitesi, video, ses dosyası ..vb) eklenebilir. Böylece araştırmacılara ve Türkçeyi sanal âlemden öğrenmek isteyen yabancılara kaynaklara ulaşma yönünden kolaylık sağlanmış olur.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe öğretimi, ikinci dil olarak Türkçe, dil öğretimi, Türkçe öğretimi, bibliyografya.

Abstract
There is a huge request of learning Turkish language as a foreign language day by day. This is the reason for being numerous researchs about teaching Turkish as a second language. These researches are important to determine vacuity about the scope for researchers. The objectives of this research are to fill the vacuity about the scope and to pave the way for new researches by submitting conducted studies as a whole about teaching Turkish to foreign people. This article, tried to determine the studies related to teaching Turkish as a foreign language (books, article, thesis, symposium, seminar, conference declaration). In this context, 205 books, 155 articles, 140 master’s thesis and 35 doctoral thesis including 175 thesis, 226 different kinds of seminar, congress and symposium paper have been determined. The books are listed under three different headings, as native and foreign books along with sets. Articles are listed in an alphabetical order, thesis are listed under two sub-headings as master’s and doctoral thesis. The declarations of symposiums, seminars and conferences are listed according to the previous symposiums, seminars and conferences. A prospective research about Turkish as a second language is probably going to be have a wider scope than todays’. Some studies on virtual environment (like video or audio file, web site etc.) might also be added to this research. Nonetheless, this is a facility for the researchers and also foreign people who want to learn Turkish language via virtual environment on account of access to resources.

Keywords
Teaching Turkish to foreign people, Turkish as a second language, teaching language, teaching Turkis

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri