• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İNTERNET FOLKLORU: NETLORE
(INTERNET FOLKLORE: NETLORE )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Bars    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 160-179


Özet
İnternet günümüzün en etkili iletişim aracıdır. Dünya internet sayesinde küresel bir köy haline gelmiştir. Bu teknolojik araçla beraber insan ve toplum hayatı artık eskisi gibi olmaktan çıkmıştır. Dünya her gün çeşitli yeniliklerle değişmeye devam etmektedir. Bilişim çağının hızlı değişimi toplumsal kurum ve kültürlerde çeşitli değişim/dönüşümler meydana getirmiştir. Hızlı ve baş döndürücü teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüz dünyasında folklor da bu değişimlerden etkilenmiştir. Sözlü kültür ortamlarında insanların bir araya gelmesiyle üretilen mit, destan, masal, efsane benzeri ürünler, günümüzde radyo, televizyon, internet aracılığıyla yeniden üretilmektedir. Sanal dünya karşılıklı etkileşim ve iletişimin yoğun biçimde yaşandığı mekândır. Dijital bağlamın kendisine ait kodlama, ifade ve aktarma formları yaratarak tekrarlaması kendi geleneklerinin oluşmasını sağlamıştır. Sanal toplulukların her birinin kendine özgü geleneksel bir yapısı vardır. Teknoloji eski gelenekleri aktarmış, yeniden üretmiş, yeni gelenekler icat etmiştir. Yeni folklor konularının yaratılmasında önemli mekânlardan birini oluşturan internet, yeni kültür tiplerini de meydana getirmiştir. Yeni iletişim araçları folklora yeni bir alan yaratmıştır. Bu çalışma internette meydana gelen folklor ürünleri ile sözlü gelenek ürünleri arasındaki ilişkiler üzerine çeşitli değerlendirmeleri içermektedir. Sanal dünyada folklor, çalışma yöntemleri, etik kurallar, karşılaşılan problemler, sözlü kültür-elektronik kültür ilişkisi, geleneğin sanal âlemdeki dönüşümü ele alınan konu başlıklarıdır.

Anahtar Kelimeler
internet, folklor, gelenek, netlore, netrografi.

Abstract
Internet is the most effective communication tool of our day. The world has become a global village thanks to the internet. This technological tool has changed the lives of people and society. The world continues to change every day with various innovations. The rapid change of information age has brought about various changes / transformations in social institutions and cultures. In today's world where rapid and dizzying technological developments are experienced, folklore is also affected by these changes. Myth, epic, fairy tale, legend-like products produced by the gathering of people in oral culture environments are now being reproduced through radio, television and internet. The virtual world is the place where mutual interaction and communication are experienced intensively. The repetition of the digital context by creating its own coding, expression and transfer forms has led to its own traditions. Each virtual community has its own traditional structure. Technology has transferred the old traditions, re-produced, invented new traditions. The internet, which constitutes one of the important places in the creation of new folklore subjects, has created new culture types. New communication tools have created a new field of folklore. This study includes various evaluations on the relationships between oral tradition products and folklore products that occur on the internet. Folklore in the virtual world, working methods, ethical rules, problems encountered, the relationship between oral culture and electronic culture, the transformation of tradition in the virtual world are examined.

Keywords
internet, folklore, tradition, netlore, netrography.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri