• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

19 SayıEditör
Prof.Dr. Ozan YILMAZ - Doç. Dr. S. Kürşad KOCA - Dr. Kaan YILMAZ - Dr. M. Onur HASDEDEOĞLU

Editör Yardımcısı


TÜRKİYE-Bolu  27.12.2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. İ. Gülsel Sev  
KUTADGU BİLİG’DE “YANUT” / “CEVÂB” Ss, 1-17
“YANUT” / “CEVÂB” IN KUTADGU BILIG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Hürriyet Gökdayı  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KALIP SÖZLER, BU SÖZLERİ İÇEREN BİR SÖZLÜK İHTİYACI VE HAZIRLAMA YÖNTEMİ Ss, 18-35
FORMULAIC EXPRESSIONS IN MODERN TURKISH, NECESSITY OF A FORMULAIC EXPRESSIONS DICTIONARY AND HOW TO MAKE SUCH A DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK841
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Nedim Bakırcı  
KIRIM TATAR MASALLARINDAN “ALTIN ELMA” ADLI MASALIN ARKETİPSEL SEMBOLİZM AÇISINDAN ÇÖZÜMLENMESİ Ss, 36-46
THE ANALYSIS OF THE TALE GOLD APPLE FROM THE CRIMEAN TATAR TALES IN TERMS OF ARCHETYPE SYMBOLISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK835
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Mustafa Öner  
MİTOLOJİDEN EDEBİYATA SU ANASI Ss, 47-54
“FROM MITHOLOGY TO LITERATURE MOTHER OF WATER”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK815
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA  
KUZEY MAKEDONYA ÇALIKLI YÖRÜKLERİNDE EVLENME GEÇİŞ DÖNEMİ ADET VE UYGULAMALAR Ss, 55-64
CUSTOMS AND PRACTICES IN THE MARITAL COMMUNITIES IN THE VILLAGE CHALIKLI YURUKS IN NORTH MACEDONIA DURING THE TRANSITION PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK860
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Gökay Durmuş  
TARIK BUĞRA’NIN ESERLERİNDE KÜLLÜK KAHVEHANESİNE YÖNELİK TAHLİLLER Ss, 65-72
ANALYSIS OF KÜLLÜK COFFEEHOUSE IN TARIK BUĞRA’S WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK816
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Murat Öztürk  
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KÂTİP VE MÜSTENSİH HİCİVLERİ Ss, 73-95
SATIRE ABOUT CLERK AND COPYIST IN CLASSICAL TURKISH POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK812
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ömer Çiftçi , Rıdvan Demirci  
ALFABE FARKLILIKLARININ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ ETKİSİ Ss, 96-127
EFFECT OF ALPHABET DIFFERENCES IN TURKISH EDUCATION TO FOREIGNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK824
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ferhat Karabulut , Araş.Gör. Medine Yıldız  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE ÖZNE SIFAT FİİLLİ YAPILAR VE NESNE SIFAT FİİLLİ YAPILAR: SIFAT FİİL EKLERİNİN NÖBETLEŞE KULLANIMI ÜZERİNE KURAMSAL YAKLAŞIM Ss, 128-148
SUBJECT RELATIVE CLAUSE STRUCTURES AND OBJECT RELATIVE CLAUSE STRUCTURES IN OLD ANATOLIAN TURKISH: THEORETICAL APPROACHES TO THE ALTERNATELY USE OF PARTICIPIAL MORPHEMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK832
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Ali Daşman  
KIRGIZCA-TÜRKÇE YABAN HAYVAN ADLARI SÖZLÜKÇE DENEMESİ Ss, 149-164
KIRGHIZ-TURKISH WILD ANIMAL NAMES GLOSSARY MODE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK845
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Nergiz Gahramanlı  
STALİN DÖNEMİNDE SÖNEN HAYATLAR: SÜRGÜN VE KADIN Ss, 165-179
LIVES THAT FELL APART DURING THE STALIN PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK802
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Sevim Karabela Şermet  
GÖSTERİ SANATLARI TERMİNOLOJİSİNE İLAVE BİR KAYNAK/SAMSON İLE DALİLA TERCÜMESİ Ss, 180-192
AN ADDİTİONAL RESOURCE FOR PERFORMİNG ARTS TERMİNOLOGY/ TRANSLATİON OF SAMSON AND DALİLA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK855
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Çelik , Dr. Öğr. Üyesi Erol Eroğlu  
MUHARREM ERTAŞ İCRÂSINDA BOZLAKLARIN İNCELENMESİ Ss, 193-208
INVESTIGATION OF BOZLAKS IN PERFORMANCE MUHARREM ERTAŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK847
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz Melek AKMAN , Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Köktan  
TÜRK VE YUNAN MİTOLOJİLERİNDEKİ YERALTI ÂLEMİNE AİT UNSURLAR Ss, 209-225
THE ELEMENTS OF THE SUBTERRANEAN WORLD IN TURKISH AND GREEK MYTHOLOGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK854
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Selim Gök  
KLASİK ŞİİRDE BAĞLAMLI DİZİN ÇALIŞMALARINA DAİR (HAYRETÎ DİVANI ÖRNEĞİ) Ss, 226-277
ABOUT CLASSICAL POETRY IN CONTEXT (SAMPLE OF HAYRETİ DIVAN)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK836
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Timuçin Aykanat , Prof. Dr. Selami Ece  
SÂFÎ BABA VE DÎVÂNI ÜZERİNE Ss, 278-290
ON THE SÂFÎ BABA AND HIM DÎVAN’S
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK791
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Yavuz Sinan Ulu  
ÖMER SEYFETTİN’İN ÖYKÜLERİNDE DEVLET VE İKTİDAR ALGISI Ss, 291-305
THE STATE AND POWER PERCEPTION IN ÖMER SEYFETTİN'S STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK810
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Elazhary  
KISASÜ'L-ENBİYA'DAKİ ARAPÇA DİNİ KAVRAMLAR Ss, 306-332
ARABIC RELIGIOUS CONCEPTS IN KISASU’L-ENBIYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK840
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hürdünya Şahan  
AYFER TUNÇ'UN HİKÂYELERİNDE TOPLUMSAL ELEŞTİRİ UNSURU OLARAK İRONİ, ABSÜRT, TRAJİKOMİK Ss, 333-356
IN AYFER TUNÇ'S STORIES IRONY, ABSURD, TRAGICOMIC AS AN ELEMENT OF SOCIAL CRITISISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK788
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Osman Arıcan , Özlem Turan  
BARPI ALIKULOV’UN “BOLBOYT” ŞİİRİ ÜZERİNE Ss, 357-375
ABOUT THE POEM “BOLBOYT” BY BARPY ALYKULOV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK827
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Topak  
ENDERUNLU VÂSIF DİVANI’NDA ŞAİRE VE SANAT ÇEVRESİNE BAKIŞ Ss, 376-398
THE VIEW OF POET AND ART ENVIRONMENT IN ENDERUNLU VÂSIF’S DIWAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK853
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. İrfan Polat  
ANLATILARDAN SEYAHATNAMELERE OLAĞANÜSTÜ BİR VARLIK: KEFTAR YA DA KAFTARKÜSKİ Ss, 399-408
AN EXTRAORDINARIY ENTITY FROM TALES TO TRAVELOGUES: KEFTAR OR KAFTARKUSKI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK825
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda Aydın  
DERVİŞ TARZI TÜRK EDEBİYATI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Ss, 409-416
DERVIS STYLE THOUGHT ON TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK837
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri