• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

24 SayıEditör
Prof. Dr. Ozan YILMAZ, Doç. Dr. S. Kürşad KOCA, Dr. Öğr. Üyesi Kaan YILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi M. Onur H

Editör Yardımcısı


BOLU-TÜRKİYE  31.03.2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. İbrahim Şahin  
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN İMZASIZ YAZILARI Ss, 1-32
THE UNSIGNED ARTICLES OF AHMET HAMDI TANPINAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1083
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Gökcan ÇELİK , Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA  
KIRGIZİSTAN’DA AYTMATOVŞİNASLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE AYTMATOV ÜZERİNE YAPILAN İLK ÇALIŞMALAR (1956-1980) Ss, 33-50
THE EMERGENCE OF AYTMATOV RESEARCH IN KYRGYZSTAN AND FIRST STUDIES ON CHINGIZ AITMATOV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1080
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Döne Arslan , Prof. Dr. Orhan Söylemez  
ŞİİRE YANSIYAN "MANKURTLAR" VE "KÖZKAMANLAR": SOVYETBEK BAYGAZİYEV Ss, 51-73
"MANKURTS" AND "KOZKAMANS" REFLECTED IN POEMS: SOVİETBEK BAYGAZİEV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1098
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Yeter Torun Öğretmen  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ONDAN / ONUN İÇİN YAPILARININ SÖZDİZİMSEL İLİŞKİLER BAKIMINDAN NEDEN-SONUÇ CÜMLELERİNDEKİ GÖRÜNÜMLERİ Ss, 74-83
VIEWS OF STRUCTURES OF ONDAN / ONUN IÇIN IN TERMS OF SYNTACTIC RELATIONSHIPS IN CAUSE-RESULT SENTENCES IN TURKEY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1042
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Gülsine UZUN  
KIRGIZ TÜRKÇESİNDE PARÇACIKLARIN İŞLEVLERİ Ss, 84-103
FUNCTIONS OF PARTICLES IN KYRGYZ TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1034
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Özkan  
HELVACI GÜZELİ MASALINDA KÖTÜLÜK ÇEŞİTLERİ VE KÖTÜLÜK TİPLERİ Ss, 104-119
FORMS AND TYPES OF EVILNESS IN THE HELVACI GÜZELİ FOLKTALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1066
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Arzu Yıldırım  
METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA HİLMİ YAVUZ’UN “USANDIK” ADLI ŞİİRİNİN İNCELENMESİ Ss, 120-127
ANALYSIS OF HİLMİ YAVUZ’S POEM “USANDIK” IN THE CONTEXT OF INTERTEXTUALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1094
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Gökhan Çevik  
BABUR-NÂME’DE MESLEK ADLARI Ss, 128-153
THE NAMES OF OCCUPATIONS IN BABURNAMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1064
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Recep YÜRÜMEZ  
ÇAĞATAY ŞAİRİ MUHAMMED B. ABDULLAH HARÂBÂTÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ Ss, 154-163
THE LIFE AND WORKS OF THE CHAGATAI POET MUHAMMAD B. ABDULLAH KHARABATI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1077
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Bedriye Gülay Açar  
XVI. YÜZYIL ŞÂRİHLERİNDEN SÛDÎ-İ BOSNEVÎ’NİN ŞERH-İ BOSTÂN’DA FARSÇAYA DAİR GÖRÜŞLERİ Ss, 164-172
VIEWS OF AN XVI. CENTURY COMMENTATOR SÛDÎ-İ BOSNEVÎ IN HIS ŞERH-İ BOSTÂN REGARDING PERSIAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1099
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin KABA  
YENİ BİR SEĞİRNAME NÜSHASI ÜZERİNE Ss, 173-185
ON THE COPY OF A NEW TWITCH-LETTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1063
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saba Özdemir  
OSMANLI GELİNİNİN ÇEYİZİ Ss, 186-203
OTTOMAN BRIDE'S DOWRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1081
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim Önler  
KUTADGU BİLİG, NEHCÜ’L-FERÂDİS VE KISASÜ’L-ENBİYÂ’DA ‘YÜZ’ SÖZCÜĞÜ İLE KURULMUŞ DEYİMLER Ss, 204-217
IDIOMS FORMED WITH THE WORD ‘YÜZ’ (FACE) IN KUTADGU BİLİG, NEHCÜ’L-FERÂDİS AND KISASÜ’L-ENBİYÂ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1062
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Gülşah GÖDEK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Dr. Ceren SELVİ, “TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE SES DÜŞMELERİ”, Yayın Nu: 953, Sonçağ Akademi, Ankara 2020, 231 s., ISBN: 978-625-7714-36-5 Ss, 218-221
Dr. Ceren SELVİ, "SOUND FALLS IN TURKISH", Publication Nu: 953, Soncag Academy, Ankara 2020, 231 p., ISBN: 978-625-7714-36-5
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1070
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Özlem Öztok  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İbrahim Şahin, Tehlikeli Estetik: Edebi Metnin Anlamı Üzerine, Editör: Deniz Depe, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2020, 395 s., ISNB: 978-605-2127-78-0 Ss, 222-224
Risky Aesthetics: about Meaning of Literary Text
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1090
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri