• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

29 SayıEditör
Prof. Dr. Ozan YILMAZ, Doç. Dr. Kaan YILMAZ, Doç. Dr. M. Onur HASDEDEOĞLU, Doç. Dr. S. Kürşad KOCA

Editör Yardımcısı


Bolu-Türkiye  30.06.2022

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Nedim Bakırcı  
ÇOCUK EĞİTİMİNDE HAYVAN MASALLARININ İŞLEVİ Ss, 1-15
THE FUNCTİON OF ANİMAL TALES IN CHİLD EDUCATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Ferdi KOÇ , Dağlar YANIÇ  
TÜRK MÜZİĞİNDE ABDÜLKÂDİR TÖRE- EKREM KARADENİZ KOLEKSİYONU VE 48 NUMARALI MUHTELİF FASILLAR DEFTERİNİN İNCELENMESİ Ss, 16-31
EXAMINATION OF THE ABDULKADIR TÖRE- EKREM KARADENIZ COLLECTION AND THE MISCELLANEOUS FASIL NO. 48 IN TURKISH MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1205
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN  
DOĞA-İNSAN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA MERSİN KONAR-GÖÇERLERİNDE GELENEKSEL EKOLOJİK BİLGİ Ss, 32-48
TRADITIONAL ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE CONTEX OF NATURE-HUMAN RELATIONSHIP IN MERSIN NOMADS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Semih TEZCAN Çeviren: , Prof. Dr. Nuran TEZCAN  
İKİ TÜRKÇE YAZMA ÜZERİNE GÖRÜŞLER VE İRDELEMELER: (Dresd. Ea 86 Kitab-ı Dedem Korkud ve Diez A. quart. 31 Kitab-ı Oguzname-i Türki ve Tatarca Darb-ı Mesel) Ss, 49-56
OPINIONS AND EXAMINATIONS ON TWO TURKISH TEXTS: (Dresd. Ea 86 Kitab-ı Dedem Korkud ve Diez A. quart. 31 Kitab-ı Oguzname-i Türki ve Tatarca Darb-ı Mesel)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Meriç , Doç. Dr. Serdar UĞURLU  
BOLU MERKEZ GÖLKÖY KÖYÜNDE GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARINDAN ÇALI SÜPÜRGECİLİĞİ Ss, 57-72
BUSH SWEEPING FROM TRADITIONAL TURKISH HANDICRAFTS IN GÖLKÖY VILLAGE IN BOLU CENTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1201
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydın , Sultan Çakmaklı  
İSMAİL HABİB SEVÜK’ÜN “YURTTAN YAZILAR” VE “TUNA’DAN BATI’YA” ADLI ESERLERİNİN TEMATİK SÖZ VARLIĞI Ss, 73-100
THE THEMATIC VOCABULARY OF İSMAIL HABIB SEVÜK'S WORKS TITLED "YURTTAN YAZILAR" AND "TUNA’DAN BATI’YA"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1208
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Erol Eroğlu , Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Köktan  
KOSOVA’NIN PRİZREN VE GİLAN ŞEHİRLERİNDE YAŞAYAN TÜRKLERİN HALK KÜLTÜRÜNDE EVLENME Ss, 101-115
MARRIAGE IN FOLK CULTURE OF TURKS LIVING IN THE CITIES OF PRIZREN AND GILAN OF KOSOVO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1222
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Murad Halmet  
ÖZBEK CEDİT ŞİİRİNDE İSMAİL BEY GASPIRALI HAKKINDA YAZILAN MERSİYELER Ss, 116-128
THE ELEGIES WHICH WRITTEN IN UZBEK JADID POETRY ABOUT ISMAIL BEY GASPIRALI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Polat  
ESKİ UYGURCADA AGRIG, İG, KEGEN, KEM, TİKİG, TOGA “HASTALIK, AĞRI, SIZI” Soklık: Hırs, Hastalıların En Şiddetlisidir Ss, 129-149
AGRIG, İG, KEGEN, KEM, TİKİG, TOGA IN OLD UIGHUR TURKIC LANGUAGE “ILLNESS, PAIN AND ACHE” Greed is the most severe of diseases
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1183
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyhan Ruşid , Dr. Ögr. Üyesi Levent DOĞAN  
ÜSKÜP HALK İNANIŞLARI Ss, 150-163
SKOPJE FOLK BELIFS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1221
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Coşkun Doğan , Tekin KOÇ  
İMECE KÜLTÜRÜNÜN YEŞİLCE’DE DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ss, 164-176
PAST AND PRESENT OF IMECE CULTURE İN YEŞİLCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Fatih Kemik  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. Turgut Tok - Doç. Dr. Ergin Jable, “BALKANLARIN KADİM HALKI GORALILAR VE GORANÇE DİLİ”, Yeni Balkan Yayınevi, Üsküp 2020, 222 s., ISBN: 978-608-4763-59-8 Ss, 177-180
Prof. Dr. Turgut Tok - Doç. Dr. Ergin Jable, “BALKANLARIN KADİM HALKI GORALILAR VE GORANÇE DİLİ”, Yeni Balkan Yayınevi, Üsküp 2020, 222 s., ISBN: 978-608-4763-59-8
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsin Emin Sonay , Namık ASLAN  
TARSUS – GÜLEK YAYLASI GEÇİŞ DÖNEMLERİ (Doğum, Evlenme, Ölüm Adetleri) Ss, 181-195
TARSUS – GÜLEK PLATEAU TRANSITION PERIOD (Birth, Marriage and Death Customs)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sandıkkaya Aşır  
BİR ŞİİR İKİ YORUM: “TÂRÎH-İ KADÎM” Ss, 196-210
ONE POEM, TWO COMMENTS: “TÂRÎH-İ KADÎM”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim Koca  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İbrahim Usta, İslam Öncesi Arap Mitolojisi, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2015, ISBN: 978-605-9281-00-3, 219 sayfa. Ss, 211-214
İbrahim Usta, İslam Öncesi Arap Mitolojisi, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2015, ISBN: 978-605-9281-00-3, 219 sayfa.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necati Özcan  
YUNUS EMRE’NİN RİSALETÜ’N NUSHİYYESİNDE TEOFANİ, SEMBOL VE İMGELEM Ss, 215-230
THEOPHANY, SYMBOLISM AND IMAGINATION IN YUNUS EMRE'S RISALETU’N NUSHIYYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1188
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Kömür  
ZAMANA UYMAK YAHUT ABDULLAH ZÜHTÜ’NÜN MÜTAREKE DÖNEMİ HİKÂYELERİNDE YABANCILAŞMA VE ÖZE DÖNÜŞ Ss, 231-248
BEING IN TUNE WITH THE TIME OR ALIENATION AND RETURNING TO SELF IN ABDULLAH ZÜHTÜ’S STORIES IN THE ARMSTICE PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Dr. Merve Menteşe  
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE DEVLET ADAMLIĞI YÖNÜYLE KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL AHMED PAŞA Ss, 249-274
KÖPRÜLÜZADE FAZIL AHMED PASHA IN TERMS OF STATESMANSHIP IN CLASSICAL TURKISH POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1211
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri