• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

21 SayıEditör
Prof. Dr. Ozan YILMAZ, Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA, Dr. Kaan YILMAZ, Dr. M. Onur HASDEDEOĞLU

Editör Yardımcısı


Bolu-Türkiye  30.06.2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDoç. Dr. Aylin Koç Giannopoulos , Prof. Dr. Zuhal Kültüral  
DR. BESİM ÖMER’İN KALEMİNDEN KAHVE Ss, 1-31
COFFEE FROM THE WRITINGS OF DR. BESİM ÖMER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK968
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Samet Azap  
NAMIK KEMAL’İN ZAVALLI ÇOCUK PİYESİNİN TÜRK DÜNYASINA YANSIMALARI Ss, 32-45
THE REFLECTIONS OF NAMIK KEMAL’S POOR CHILD PLAY ON THE TURKISH WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK981
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen GÖÇEN , Bahar Şen, Selma Fidan Duman  
YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE OKUMA KİTAPLARINDAKİ İSİM SOYLU KELİMELERİN KULLANIM SIKLIĞI Ss, 46-73
FREQUENCY OF NOUNS FOUND IN TURKISH GRADED READERS FOR FOREIGNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK920
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Aynur Beşkonak  
ANAR’IN AK KOÇ, KARA KOÇ ROMANINDA TÜRK DÜNYASININ GELENEĞİNİN İNŞASI Ss, 74-82
THE FORMATION OF THE TURKISH WORLD IN ANAR’S NOVEL AK KOÇ, KARA KOÇ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK928
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Can Şen  
ŞİNASİ’NİN ŞİİR ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 83-97
AN EXAMINATION ON THE POETRY TRANSLATIONS MADE BY ŞİNASİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK937
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Birsel Sağıroğlu  
MACBETH ‘TEN ÖLMEYE YATMAK’A KİŞİSEL ZAMANLAR: YIKICI ZAMANA KARŞI YAPICI ZAMAN Ss, 98-113
PERSONAL TIME FROM MACBETH TO ÖLMEYE YATMAK: CONSTRUCTIVE TIME AGAINST DESTRUCTIVE TIME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK938
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Köktan  
KOSOVA – GİLAN TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM GELENEĞİ Ss, 114-131
BIRTH TRADITION IN KOSOVA-GILAN TURKISH FOLK CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK984
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Fatma Tekin  
KAZAN TATARLARININ HALK KÜLTÜRÜNDE MİTOLOJİK SAYILAR Ss, 132-145
THE MYTHOLOGİCAL NUMBERS IN FOLK CULTURE OF KAZAN TATARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK947
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esin Karahanoğlu , Doç. Dr. Kelime Erdal  
SEVİNÇ KUŞOĞLU'NUN ÇOCUK KİTAPLARINDA YER ALAN BABA MODELLERİ Ss, 146-161
FATHER MODELS IN THE CHILDREN'S BOOKS OF SEVINC KUŞOĞLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK907
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Nafiz Camgöz  
ANADOLU POP-ROCK’IN GELENEĞİN GÜNCELLENMESİ VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ KAVRAMLARI İLE İLİŞKİSİ Ss, 162-176
THE ANATOLIAN POP-ROCK AND ITS RELATIONSHIP WITH CONCEPTS OF TRADITION UPDATE AND CULTURE INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK956
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Türkan KORKMAZ BULUT  
DİNÎ VE AHLAKİ KONULU BİR ESER: “RİSÂLE-İ UĞRU ABBÂS” [06 MİL YZ A 8101 NÜSHASI] Ss, 177-211
A RELIGIOUS AND MORAL LITERARY WORK: “RİSÂLE-İ UĞRU ABBÂS” [COPY 06 MİL YZ A 8101]
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK965
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Naciye KARAHAN KÖK  
TÜRKİSTAN HANLIKLARI YARLIKLARINDA GEÇEN VERGİ ADLARI Ss, 212-244
TAX NAMES MENTIONED IN THE DECREESOF TURKISTAN KHANATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK969
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Elif Ceren Cemilgil  
Almanya’da Doğup Büyüyen Türk Kadınlarının Gelenekselden Kopuş ve Bireyselleşme Gözlemleri: Fatih Akın’ın Kısa ve Acısız Filminde Ceyda Karakteri Örneği Ss, 245-255
Observations of Breaking with Traditional and Individualization of the Turkish Women Who Were Born and Grew up in Germany The Example of Ceyda, a Character in Fatih Akın’s “Short Sharp Shock” Movie
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK963
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Emine Neşe Demirdeler  
MEKTUPLARDA ARANAN ŞEFKAT: SELİM İLERİ’NİN ELİMDE VİYOLETLER/BEKLENEN SEVGİLİ ROMANININ YAPI VE İÇERİK TAHLİLİ Ss, 256-289
COMPASSION SOUGTH IN LETTERS: STRUCTURE AND CONTENT ANALYSIS OF SELİM İLERİ’S NOVEL ELİMDE VİYOLETLER/BEKLENEN SEVGİLİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK980
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükriye Demir  
“SEVİNCİNİ BULMAK” ADLI HİKÂYEDEKİ ANLATIM TEKNİKLERİ Ss, 290-314
THE NARRATIVE TECHNIQUES IN THE “SEVİNCİNİ BULMAK” STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK908
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülten YENER  
HASAN KAYIHAN’IN “UYANMAK” ROMANINDA ARGO, ESKİ DİL, HALK DİLİ, HAKARET, KABA KONUŞMA VE TEKLİFSİZ KONUŞMA SÖZLERİ Ss, 315-332
SLANG, OLD LANGUAGE, PUBLIC LANGUAGE, CUSS WORDS, RUDE SPEECH AND OFFERLESS SPEECH IN HASAN KAYIHAN'S NOVEL “UYANMAK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK910
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan İdil Ayhan  
BELİRTİLİ AD TAMLAMLARINDA ANLAM İLİŞKİLERİ Ss, 333-343
MEANING RELATIONSHIP IN SPECIFIED NOUN PHRASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK935
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim Gören  
GELENEKTEN GELECEĞE BARTIN İŞİ TEL KIRMA Ss, 344-369
BARTIN’S WIRE-BREAKING EMBROIDERY WORK FROM TRADITION TO FUTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK952
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Koçak  
MİTOLOJİK TASAVVURLAR BAĞLAMINDA TÜRKMENSAHRA TÜRKMENLERİ MASALLARINDA HAYVAN SEMBOLİZMİ Ss, 370-381
ANIMAL SYMBOLISM IN TALES OF TURKMENSAHRA TURKMENS IN THE CONTEXT OF MYTHOLOGICAL CONCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK970
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Ceylan Güneş  
OLGUN NESİL ROMANI VE İLK ÖĞRETMEN HİKAYESİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN BARTHES KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ Ss, 382-401
THE EXAMINATION OF THE MATURE GENERATİON AND THE FIRST TEACHER STORY BY BARTHES' INTERTEXTUALITY THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK977
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra Fidan  
ALİ ŞÎR NEVÂÎ’YE ATFEDİLEN SEB‘ATÜ EBHUR İSİMLİ ESERİN MÜELLİF KARMAŞASINA DAİR BAZI TESPİTLER Ss, 402-411
SOME DETERMINATIONS ABOUT AUTHOR CONFUSION OF THE WORK CALLED SEB‘ATU EBHUR WHICH ATTRIBUTED TO ALÎ ŞÎR NEVÂÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK978
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri