• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

20 SayıEditör
Prof.Dr. Ozan YILMAZ - Doç. Dr. S. Kürşad KOCA - Dr. Kaan YILMAZ - Dr. Onur HASDEDEOĞLU

Editör Yardımcısı


TÜRKİYE-Bolu  31.03.2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Ergin Jable , Cevdet Şanlı, Caner Çüse  
KOSOVA TÜRK AĞIZLARINDA KULLANILAN SIRPÇA-HIRVATÇA-BOŞNAKÇA KELİMELER Ss, 1-23
SERBIAN-CROATIAN-BOSNIAN WORDS IN KOSOVO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK912
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Asoc. Dr. Bade BAJRAMI , Prof. Ass. Dr. Vjosa Hamiti (Corresponding author), Dr. Teutë Blakqori  
AN EMPIRICAL CONTRIBUTION TO THE STUDY OF DISTRIBUTIVITY MARKERS: EVIDENCE FROM KOSOVO ALBANIAN Ss, 24-43
AN EMPIRICAL CONTRIBUTION TO THE STUDY OF DISTRIBUTIVITY MARKERS: EVIDENCE FROM KOSOVO ALBANIAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK887
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Muharrem Özden  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE KULLANILAN HAYVAN ADLARININ GÜNÜMÜZ ANADOLU AĞIZLARINDAKİ DURUMLARI Ss, 44-74
THE SITUATIONS OF ANIMAL NAMES USED IN ANCIENT ANATOLIAN TURKISH IN TODAY’S ANATOLIAN DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK892
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih BUDAK , Doç. Dr. Tülay Çulha  
FİRDEVSÎ ŞÂHNÂME'SİNİN TÜRKÇE İLK ÇEVİRİSİ ÜZERİNE Ss, 75-86
ABOUT THE FIRST TRANSLATION OF FİRDEVSÎ ŞÂHNÂME IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK903
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Cihan Çakmak  
DÎVÂNU LUGÂTİ'T-TÜRK’TE YER ALAN DİNİ VE SOYUT KAVRAMLAR Ss, 87-99
THE RELIGIOUS AND ABSTRACT TERMS IN DIVANU LUGATI’T-TURK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK821
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Isa Memishi  
OSMANLI İDARESİNDE ARNAVUTLARDA ARAPÇA ÖĞRETME/ÖĞRENME GELENEĞİ VE MEVCUT DURUM Ss, 100-108
TRADITION OF TEACHING AND LEARNING OF THE ARABIC LANGUAGE AMONG THE ALBANIANS DURING THE OTTOMAN RULING AND THE CURRENT SITUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK901
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Hüseyin Kürşat Türkan , Gizem Bor  
ÂŞIK YAKUP TEMELİ’NİN KURT HASAN HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 109-166
REVIEW ON MINSTREL YAKUP TEMELI’S STORY OF KURT HASAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK897
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydın , Fatma Elazhary  
NEHCÜ'L-FERADIS VE SATIR ARASI KUR’AN TERCÜMESİNDEKİ ARAPÇA DİNİ KAVRAMLAR Ss, 167-190
ARABIC RELIGIOUS CONCEPTS IN THE NEHCÜ'L-FERADIS AND INLINE KUR’AN TRANSLATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK931
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Topçu  
TÜRKÇEDE BİR SIFAT FİİL İŞLEVİ OLARAK "ALIŞKANLIK" Ss, 191-202
"HABITUDE" IN TURKISH AS AN ADJECTIVE VERB FUNCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK932
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Erol Eroğlu , Öğr. Gör. Dr. Deniz KÖKTAN  
YARATICI DRAMA VE TÜRK HALK DANSLARI ÇALIŞMALARININ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GELİŞİMİNE ETKİSİ Ss, 203-216
THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA AND FOLK DANCE STUDIES ON THE SOCIAL DEVELOPMENT OF PRIMARY EDUCATION SECOND LEVEL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK940
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Sagıp Atlı  
KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ YÖRESİ GELİN ALMA GELENEĞİ ve “HAKÇI TÜRKÜSÜ” Ss, 217-233
KASTAMONU-TASKOPRU REGION WIVING TRADITION and “HAKÇI FOLKSONG”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK906
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Deva Özder  
TAŞLICALI YAHYÂ BEY DİVANINDA ŞİİR ANLAYIŞI Ss, 234-280
PERCEPTION OF POETRY IN DIVAN OF TASLICALI YAHYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK893
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HAZAR  
KÖKEN BİLİME UZANAN “TÜRKÇE SES ANLAM EŞLEMESİ” İLE YALIN TÜRKÇEYE DOĞRU Ss, 281-293
REACHING TO ETYMOLOGY “WITH IN TURKISH PHONO-SEMANTIC MATCHING” TOWARDS PURISM TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK886
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Gül Mükerrem Öztürk  
ORHAN KEMAL’İN “HANIMIN ÇİFTLİĞİ” (“KALBATONİS MAMULİ”) ADLI ROMANININ GÜRCÜCE ÇEVİRİSİ ÜZERİNE Ss, 294-304
ON THE GEORGIA TRANSLATION OF ORHAN KEMAL'S NOVEL NAMED “HANIMIN ÇİFTLİĞİ” (“KALBATONİS MAMULİ”)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK834
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Nafiz Camgöz  
ANADOLU POP-ROCK MÜZİĞİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 305-319
EVALUATION OF THE ANATOLIAN POP-ROCK MUSIC IN TERMS OF INTERTEXTUALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK885
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Fatma Tekin  
KAZAN-TATAR TÜRKLERİNİN HALK ANLATILARINDA “ÖTEKİ DÜNYA”LAR: YERALTI, SU ALTI, GÖKYÜZÜ VE KARA ORMAN Ss, 320-337
OTHER WORLD”S IN THE KAZAN-TATAR TURKS FOLK NARRATIVES: UNDERWORLD, UNDERWATER, SKY AND DARK FOREST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK891
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Mehmet Mustafa Örücü , Arş. Gör. Dr. Samet Çakmaker  
İKİ ULUSLAŞMA ÖRNEĞİ: YUNANLILARIN ARI DİL PROJESİ “KATHAREVUSA” VE TÜRKLERİN “ÖZTÜRKÇE” GİRİŞİMİ Ss, 338-347
TWO NATIONALIZATION EXAMPLES: PURE LANGUAGE PROJECT OF GREEKS “KATHAREVUSA” AND THE ATTEMPT OF TURKS “ÖZTÜRKÇE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK922
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Emine Neşe Demirdeler  
VUSLATTAN HİCRÂNA: MASUMİYET MÜZESİ ROMANINDA KLASİK TÜRK ŞİİRİ İZLERİ Ss, 348-365
FROM UNION TO BITTERNESS OF HEART: CLASSICAL TURKISH LITERATURE IMPRESSIONS IN THE NOVEL THE MUSEUM OF INNOCENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK917
Özet | Abstract | Tam Metin |

Büşra Çetinkaya , Duygu KÜTÜK  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ T 3473 NUMARADA KAYITLI MECMÛ'A-İ EŞ'ÂR’IN TANITIMI Ss, 366-411
ISTANBUL UNIVERSITY LIBRARY OF RARE BOOKS T 3473 REGISTERED IN NUMBER MECMÛ'A-İ EŞ'ÂR'S INTRODUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK915
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri