• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

1 SayıEditör
Yasin Şerifoğlu

Editör Yardımcısı
Serdar Uğurlu, Kaan Yılmaz, Selçuk Kürşad Koca

Kastamonu-Türkiye  10.06.2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Nevzat Özkan  
KARAMANLI TÜRKÇESİ VE ORTA ANADOLU AĞIZLARININ KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ ÜNLÜLER Ss, 1-27
A COMPARATIVE STUDY OF PHONETICS OF THE KARAMAN TURKISH AND CENTRAL ANATOLIAN DIALECTS VOWELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK19
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Caştegin Turgunbayer  
KIRGIZİSTAN VE KIRGIZLAR İLE İLGİLİ TÜRKÇE AKADEMİK ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI Ss, 28-52
ACADEMIC STUDIES BIBLIOGRAPHY IN TURKISH LANGUAGE ABOUT KYRGYZSTAN AND KYRGYZS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK21
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Rahimjon Yusupov  
ÖZBEKISTAN'DA NÜFUS SORUNLARI ARAŞTIRMASI Ss, 53-64
RESEARCHING THE DEMOGRAPHIC PROBLEMS OF UZBEKISTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK36
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Ateşal  
AYFER TUNÇ’UN “MEMLEKET HİKÂYELERİ” ADLI ESERİNDE SAKARYA, KARASU VE İSTANBUL ÜÇGENİ Ss, 65-79
SAKARYA, KARASU AND İSTANBUL TRIANGLE IN AYFER TUNÇ’S MEMLEKET HİKÂYELERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK20
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Kahriman , Abdullah Dağtaş, Erhan Çapoğlu, Zeynep Ateşal  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KAYNAKÇASI Ss, 80-132
BIBLIOGRAPHY OF TEACHING TURKISH LANGUAGE TO FOREIGN PEOPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK15
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Zikri Turan  
ZAMAN EKİ UNSURUNUN TAYİNİNE AĞIZLARDAN TANIKLAR Ss, 133-144
THE EVIDENCES FROM DIALECTS IN DETERMINING THE TIME SUFFIX ELEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK50
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Nedim Bakırcı , Hüseyin Kürşat Türkan  
TEKKE VE ZAVİYELERİN BALKANLAR’DAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ Ss, 145-160
THE ROLE AND IMPORTANCEOF DERVISH LODGES AND RETREATS IN THE BALKANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK48
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Serdar Uğurlu  
TÜR, ŞEKİL VE MAKAM ÖRNEKLEMİNDE, HALK EDEBİYATININ SUNUMUNDA YENİ BİR YÖNTEM ÖNERİSİ Ss, 161-182
TYPE, SHAPE AND MELODIC LINE WİTH EXAMPLE, A NEW METHOD PROPOSAL IN PRESENTATION OF FOLK LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK42
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Halil İbrahim Şahin  
TÜRKMENİSTAN’DA ŞAMANLIK / KAMLIK GELENEĞİNİN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI: “ŞAMAN OD” VE “KÜŞTDEPTİ” Ss, 183-197
REFLECTIONS OF SHAMANISM / KAMLIK TRADITION ON THE PRESENT IN TURKMENISTAN: "ŞAMAN OD" AND "KÜŞTDEPTİ"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK37
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba Birdal  
SON DÖNEM OSMANLI ŞÂİRLERİNDEN DÂNİŞMENDZÂDE ŞEVKET GAVSÎ Ss, 198-211
DÂNİŞMENDZÂDE ŞEVKET GAVSÎ FROM LAST PERIOD OTTOMAN POETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK13
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Erol Eroğlu , Yavuz Köktan  
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARINDAN SÜPÜRGECİLİK Ss, 212-226
BROOM MAKİNG FROM TURKISH TRADITIONAL HANDCRAFTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK38
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Erdem Uçar  
ALTUN YARUK SUDUR ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ Ss, 227-251
ANALYSING ESSAY ON BIBLIOGRAPHY OF WORKS ABOUT ALTUN YARUQ SUDUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK41
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Şaban Doğan , Uluhan Özalan  
ESKİ UYGURCADA TETİR/TİTİR CEVHER FİİLİ ÜZERİNE Ss, 252-263
ON TETİR/TİTİR COPULA IN OLD UIGHUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK51
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri