• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

30 SayıEditör
Prof. Dr. Ozan YILMAZ, Doç. Dr. Kaan YILMAZ, Doç. Dr. M. Onur HASDEDEOĞLU, Doç. Dr. Selçuk Kürşad KO

Editör Yardımcısı


Bolu-Türkiye  30.09.2022

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Metin Özarslan , Ahmet İlteriş Yalın  
DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE “BEN” VE “ÖTEKİ” KAVRAMLARI ÜZERİNDEN MİLLET ANLAYIŞI Ss, 1-15
THE UNDERSTANDING OF NATION THROUGH THE CONCEPTS OF “SELF” AND “THE OTHER” IN DÎVÂNU LUGÂTI’T-TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Nedim Bakırcı  
ÂŞIK SEYRÂNÎ’NİN ŞİİR DÜNYASINDA GÖNÜL: ALLAH’IN EVİ Ss, 16-25
THE HEART IN THE WORLD OF POETRY OF MINSTREL SEYRANİ: GOD'S HOUSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Mehmet Korkut Çeçen  
İMÂM SÜHREVERDÎ’NİN TEFEÜLNÂMESİ VE TERCÜMESİ Ss, 26-43
THE FORTUNE-TELLING WORK BY IMAM SÜHREVERDİ AND ITS TRANSLATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Ersin ÇETİNKAYA  
CENGİZ DAĞCI’NIN “ONLAR DA İNSANDI” ESERİNDE OLUMSUZ BİR MOTİF OLARAK RUSLAŞMA Ss, 44-60
RUSSIFICATION AS A NEGATIVE MOTIVE IN CENGIZ DAGCI'S NOVEL "THEY WERE ALSO HUMAN"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Elvina ER  
SSCB DEVLETİ MİLLİYETLER PRENSİBİNİN KIRIM TATARLARINA YÖNELİK UYGULAMALARI VE KIRIM TATARCASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ss, 61-91
THE IMPLEMENTATION THE USSR STATE NATIONALITIES PRINCIPLE ON THE CRIMEAN TATARS AND ITS EFFECTS ON THE CRIMEAN TATAR LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Erden EL  
SAİT FAİK ABASIYANIK’IN DÜLGER BALIĞININ ÖLÜMÜ, HARİTADA BİR NOKTA, SON KUŞLAR, ÖYLE BİR HİKÂYE ÖYKÜLERİNİN EKOELEŞTİREL İNCELEMESİ Ss, 92-104
AN ECOCRITICAL ANALYSIS OF SAİT FAİK ABASIYANIK’S SHORT STORIES THE DEATH OF A PETER’S FISH, POINT ON THE MAP, THE LAST BIRDS, AND SUCH A STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mustafa KARACA  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE GÖRÜLEN BİR DİLBİLGİSELLEŞME ÖRNEĞİ: “VARDI” Ss, 105-111
AN EXAMPLE OF GRAMMATICALISATION SEEN IN OLD ANATOLIAN TURKISH: “VARDI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1245
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Köktan , Feyza Keşan  
SAKARYA İLİ YER ADLARININ (TOPONİMİ) İNCELENMESİNE DAİR BİR DENEME Ss, 112-146
SAKARYA PROVINCE PLACE NAMES (TOPONYMY) AN ESSAY ON EXAMINATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Aynur PALA  
ATASÖZLERİ VE DEYİMLERLE DEĞERLER EĞİTİMİ Ss, 147-154
VALUES EDUCATION WITH PROVERBS AND IDIOMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1237
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Sertan Alibekiroğlu  
OSMANİYE İLİ MERKEZ AĞZINDAN SÖZ DERLEMELERİ Ss, 155-168
LEXICAL COMPILATIONS FROM THE CENTRAL DIALECT OF OSMANIYE PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Fazıl Özdamar  
KARACAOĞLAN’A ATFEDİLEN BİR HİKÂYELİ TÜRKÜ: SARI SULTAN’IM Ss, 169-189
A FOLK SONG WITH STORY ATTRIBUTED TO KARACAOĞLAN: SARI SULTAN’IM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1238
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öğr. Gör. Dr. Esin Ağca  
ESKİ UYGURCADA KILINIŞ KATEGORİSİ BAĞLAMINDA tüket- YARDIMCI FİİLİ Ss, 190-200
THE AUXILIARY VERB tüket- IN THE CONTEXT OF THE CATEGORY OF ACTIONALITY IN OLD UYGHUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1247
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. İlyas Kayaokay  
MUHTEVASI YENİ BİR MANZUM HZ. ALİ CENK-NÂMESİ: HZ. ALİ’NİN İLK CENGİ Ss, 201-221
A NEW POETIC HZ. ALI CENK-NAMAH IN TERMS OF ITS SUBJECT: HZ. ALI’S FIRST BATTLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müzeyyen İnalöz  
GELENEĞİN SİNEMAYA YANSIMASINA BİR ÖRNEK KIRGIZ “DARAK IRI” (AĞAÇ ŞARKISI) FİLMİNDE HALK BİLİMİ UNSURLARININ KULLANIMI Ss, 222-242
AN EXAMPLE OF THE REFLECTION OF THE TRADITION IN THE FILM THE USE OF FOLK SCIENCE ELEMENTS IN THE KYRGYZ "DARAK IRI" (TREAM SONG) MOVIE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Dr. Zehra KAPLAN  
AHMET MUHİP DIRANAS’IN AĞRI MANZUMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 243-252
AN INVESTIGATION ON AHMET MUHİP DIRANAS' POEM OF AĞRI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk GEZGİN  
KOSOVA-GİLANLI GAZETECİ BURHAN SAİT’İN ATATÜRK’LE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ VE YAZILARI Ss, 253-262
FROM KOSOVO-GILAN JOURNALIST BURHAN SAİT'S THOUGHTS AND ARTICLES ABOUT ATATÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1240
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat Kartal  
ÇADIRKAYA KASABASINDA ÖLÜM İLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR Ss, 263-274
BELIEFS AND PRACTIES REGARDING DEATH IN ÇADIRKAYA TOWN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1226
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri