• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

31 SayıEditör
Prof. Dr. Ozan YILMAZ, Doç. Dr. Kaan YILMAZ, Doç. Dr. M. Onur HASDEDEOĞLU, Doç. Dr. Serdar UĞURLU

Editör Yardımcısı


Bolu-Türkiye  28.12.2022

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Üzeyir ASLAN  
TÜRK EDEBİYATININ BİLİNEN EN ESKİ NAZİRE ÖRNEKLERİ: SEYF-İ SARAYI’NİN ŞİİRLERİ Ss, 1-31
THE OLDEST KNOWN SIMILAR POEMS IN TURKISH LITERATURE: SEYF-İ SARÂYÎ’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Serdar Uğurlu  
SÖZLÜ GELENEKTE HIZIR KONULU MEMORATLAR Ss, 32-55
MEMORATES ABOUT HIZIR IN THE ORAL TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ergün Acar  
SİNOP VE YÖRESİ AĞIZLARINDA BİTKİ ADLARI Ss, 56-69
PLANT NAMES IN THE DIALECT OF THE DİALECT OF SİNOP AND ITS DİSTRİCTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1266
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ali Osman Abdurrezzak  
İNSAN DOĞASINDA SAĞLIĞIN YERİ VE TÜRK DESTANLARINDA HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI Ss, 70-87
THE PLACE OF HEALTH IN HUMAN NATURE AND PRACTICES OF FOLK MEDICINE IN TURKISH EPIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Kadri H. YILMAZ  
SÂDIKÎ, HULDÎ VE ŞİNÂSÎ'NİN KAHVE, KAHVECİ VE KAHVEHÂNE ÜZERİNE YAZILMIŞ ŞİİRLERİ Ss, 88-97
POEMS OF SÂDIKÎ, HULDÎ AND ŞİNÂSÎ WRITTEN ON COFFEE, COFFEE MAKER AND COFFEE HOUSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Meltem GÜL , Cahit SAĞIRDAĞ  
TÜRK KÜLTÜRÜ VE DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE MEYVELER VE MEYVE ADLANDIRMALARI (Şekline, Rengine, Tadına ve Olgunlaşma Dönemine Göre Adlandırmalar) Ss, 98-126
FRUITS AND FRUIT NAMES IN TURKISH CULTURE AND DERLEME SÖZLÜĞÜ (Names According to Shape, Color, Taste and Maturation Period)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Mustafa Solmaz  
KÖLELİK VE ZARAFETİN BİRLEŞTİĞİ HALKA: HALHAL Ss, 127-136
THE CIRCLE WHERE SLAVERY AND ELEGANCE COMBINE: ANKLET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Selami Alan , Beyza Nur SARI  
AYŞE ŞASA’NIN ŞEBEK ROMANI’NDA VAROLUŞ SORGULAMALARI Ss, 137-151
INTERROGATIONS OF EXISTENCE IN AYŞE ŞASA'S ŞEBEK ROMANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Emine Atmaca , Merve KARAKAYA  
ANTALYA İLİ SERİK İLÇESİNİN STANDART TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEN FARKLI SES VE ŞEKİL BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ Ss, 152-177
DIFFERENT PHONETIC AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF ANTALYA’S SERİK DISTRICT DIALECT DIFFERENT FROM STANDARD TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1264
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap Çelik , Doç. Dr. Betül Mutlu  
KEVSER RUHİ'NİN ÖYKÜLERİNDE KADIN SORUNLARI Ss, 178-196
WOMEN’S PROBLEMS IN KEVSER RUHİ’S STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Ruhi KARA , Sibel YILDIZ  
ÂŞIK MURAT ÇOBANOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI Ss, 197-212
IN THE POEMS OF AŞIK MURAT ÇOBANOĞLU ELEMENTS OF FOLK CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1262
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Serap EKŞİOĞLU  
BEHCETÜ’L-HADÂİK’TAKİ ASIL FİİL -(G)A+ER- YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 213-231
AN EVALUATİON ON THE MAİN VERB -(G)A+ER- STRUCTURE İN BEHCETÜ'L-HADÂİK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Tosun , Dr. Murat Öner  
BURHAN-İ KATI’DA GEÇEN SÜRYANİCE BİTKİ ADLARI Ss, 232-245
SYRIAC PLANT NAMES IN BURHAN-İ KATI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1280
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Nusret Gedik  
FEHMÎ (ö. XVI. yy.?) ve RODOS FETİH-NÂMESİ Ss, 246-262
FEHMÎ (d. XVI. yy.?) and HIS FETİHNAME of RHODES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1269
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Güzel Zeynep TUNÇOK  
SELÇUK BARAN’IN “PORSELEN BEBEK” ADLI ÖYKÜSÜNDE DEĞER KAVRAMI BAĞLAMINDA ÇOCUK GERÇEKLİĞİ Ss, 263-272
CHILD REALITY IN THE CONTEX OF THE CONCEPT OF VALUE IN SELCUK BARAN’S STORY “PORSELEN BEBEK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Aysun GÜNDÜZ ÖNAL  
ANTALYA VE YÖRESİ AĞIZLARINDA KULLANILAN BİRLEŞİK ZARF-FİİLLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 273-285
A STUDY ON THE COMPOUND ADVERBS USED İN THE DİALECTS OF ANTALYA AND İTS REGİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1253
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Kevser AKMAN  
PYGMALION VE GOLEM ETKİSİ EKSENİNDE SÖZÜN VE DÜŞÜNCENİN GÜCÜ Ss, 286-294
POWER OF WORD AND THOUGHT ON THE AXIS OF PYGMALION AND GOLEM EFFECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1260
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri