• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

15 SayıEditör
Dr. Kaan Yılmaz

Editör Yardımcısı


KASTAMONU-TÜRKİYE  27.12.2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Nedim Bakırcı  
DEDE KORKUT KİTABI’NDA VE HALK HİKÂYELERİNDE EVLİLİK Ss, 1-20
MARRIAGE IN THE BOOK OF DEDE KORKUT AND FOLK STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan İsi , Yılmaz Akdemir  
DOĞU VE BATI TÜRKÇESİ METİNLERİNDE “YAVLAK” SÖZCÜĞÜ Ss, 21-37
THE WORD “YAVLAK” IN EAST AND WEST TURKIC TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK579
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Murat Öztürk  
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE YEMEN VE İLGİLİ UNSURLAR Ss, 38-61
YEMEN AND RELATED ELEMENTS IN CLASSICAL TURKISH POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK577
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Turgut Baydar  
BAĞLAMA GRUBU ÜZERİNE Ss, 62-74
ON BINDING GROUP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK602
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Tuncay Böler  
AT HASTALIKLARINA DAİR KÜÇÜK BİR ESER: HAZA KİTAB-I ESB Ss, 75-91
A TREATISE ON HORSE DISEASES: HAZA KİTAB-I ESB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK603
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Zuhal Eğridere , Kelime Erdal  
ÇOCUK KİTAPLARINDA ÇANAKKALE SAVAŞI Ss, 92-110
ÇANAKKALE WAR ON CHILDREN BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK592
Özet | Abstract | Tam Metin |

Handan Baran , Emine Koca  
İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE KADINLARIN ŞALVAR KULLANIMININ KÜLTÜREL VE FONKSİYONEL DEĞERLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 111-126
THE FIGURAL AND FUNCTIONAL SPECIFICATIONS OF CENTRAL ANATOLIA SHALVAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK618
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu Keser  
NEZAKET, NEZAKET TEORİLERİ VE TÜRKÇEDE KULLANILAN NEZAKET KAVRAMLARI Ss, 127-138
POLITENESS, POLITENESS THEORIES AND POLITENESS CONCEPTS USED IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Elza Alışova Demirdağ  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE KELİME GRUPLARININ TASNİFİ ÜZERİNE Ss, 139-159
ON THE CLASSIFICATION OF WORD GROUPS IN TURKISH AND AZERI TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Bars  
İNTERNET FOLKLORU: NETLORE Ss, 160-179
INTERNET FOLKLORE: NETLORE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK622
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Yaşar Şimşek  
MODERNİST BİR ROMAN OLARAK HİÇBİRYER Ss, 180-208
AS A MODERNİST NOVEL HİCBİRYER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK615
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Namiq Ahmedov  
AZERBAYCAN SOVET JURNALİSTİKASINDA TÜRKİYE MÖVZUSU (AZAD ŞERİFOVUN YARADICILIĞI HAQQINDA) Ss, 209-220
TURKISH THEME IN THE AZERBAIJANI SOVIET JOURNALISM (ABOUT THE CREATIVE WORK OF HONOURED JOURNALIST AZAD SHARIFOV)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK558
Özet | Abstract | Tam Metin |

Utku Mehmet Öden  
TARİHİ GERÇEKLİKTEN HALK ANLATISINA: ZİNDAN BABA TÜRBESİ ETRAFINDA OLUŞAN VELİ KÜLTÜ Ss, 221-234
FROM HISTORICAL REALITY TO FOLK STORY: SAINT CULT FORMED AROUND THE ZINDAN BABA TOMB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK580
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah Altıok  
SOVYET REJİMİNİN II. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ KIRGIZ EDEBİYATINA VE ÖSKÖN DANİKEYEV’İN HİKÂYELERİNE ETKİSİ Ss, 235-246
SOVIET REGIME II. THE EFFECT OF THE WORLD WAR ON KYRGYZ LITERATURE AND THE STORY OF ÖSKÖN DANİKEYEV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş  
TÜRKMEN YAZAR AGAGELDİ ALLANAZAROV’UN “İKİ KARDEŞ” VE “SINAV” ADLI HİKÂYELERİNİ “ELVES” YÖNTEMİYLE OKUMA DENEMESİ Ss, 247-257
AN ATTEMPT TO READ TURKMEN WRITER AGAGELDI ALLANAZAROV’S STORIES NAMED “TWO BROTHER” AND “TEST” WITH THE “ELVES” METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK606
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leonora Husaj  
ARNAVUT DİASPORASINDAKİ TÜRKÇE UNSURLAR Ss, 258-269
ELEMENTS OF TURKISH WORDS IN ALBANIAN DIASPORA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK590
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Vasfi Babacan  
YUNUS EMRE METİNLERİNDE SAYILAR Ss, 270-304
NUMBERS IN THE WORKS OF YUNUS EMRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Metin Akyüz  
ÇOCUK EDEBİYATININ TEMEL İLKELERİ AÇISINDAN MUZAFFER İZGÜ’NÜN ÇOCUK ROMANLARINDAKİ KARAKTERLER Ss, 305-318
CHARACTERS IN CHILDREN'S NOVELS OF MUZAFFER İZGÜ IN TERMS OF BASIC PRINCIPLES OF CHILDREN'S LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK621
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Esin Hüdaverdi  
KOSOVA TÜRKLERİNDE RİTÜELLER BAĞLAMINDA EVLENME GELENEĞİ İLE İLGİLİ KİMİ UYGULAMA VE ÂDETLER Ss, 319-326
SOME PRACTICES AND TRADITIONS IN RESPECT TO WEDDING CUSTOMS IN THE CONTEXT OF RITUALS IN THE TURKS OF KOSOVO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK608
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Elmas Karakaş  
TÜRKLERDE VE BATI’DA SANATÇI İMGESİ ÜZERİNE BAZI DİKKATLER Ss, 327-336
SOME ATTENTIONS ON THE IMAGE OF THE ARTIST IN TURKS AND THE WEST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK610
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Sagıp Atlı  
BİR SÛFİNİN SILAYA VUSLATINDAN GÜNÜMÜZE: MANİSA-AKHİSAR ÇAĞLAK MESİRESİ/FESTİVALİ Ss, 337-357
FROM A SUFİ’S REUNİON WİTH HİS HOMELAND TO THE PRESENT: MANİSA-AKHİSAR CAGLAK PROMENADE/FESTİVAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK612
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Döne Arslan  
EĞİRDİR VE YÖRESİ AĞIZLARINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR Ss, 358-363
CONTRIBUTIONS FROM EGIRDIR AND REGION’S DIALECTS TO THE COLLATION DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK609
Özet | Abstract | Tam Metin |

Junko Miyawaki -Okada Çeviren: , Ebru Ak  
GÖÇER (NOMAD) TOPLUMLARDA KADINLARIN MÜLKİYET HAKLARI JUNKU MİYAWAKİ OKADA Ss, 364-370
WOMEN'S PROPERTY IN THE HISTORY OF NOMADIC SOCIETIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK556
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Himmet Büke  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: OĞUZLARIN DİLİ ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE GİRİŞ Ss, 371-375
LANGUAGE OF OGHUZ INTRODUCTION TO OLD ANATOLIAN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK555
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri